Blijf op de hoogte

Juridisch advies bij tewerkstellen van personeel

Dat tijdens de tewerkstelling zeer veel regels moeten worden nageleefd, is iedereen bekend. Bij Mploy hebben we alle ervaring en expertise in huis om u hier maximaal in te begeleiden en adviseren.

We begeleiden u in elke stap

Als werkgever moet u zich inschrijven bij de RSZ. Vanaf dan moeten de arbeidsprestaties en lonen van uw personeel worden aangeven maar ook zijn er socialezekerheidsbijdragen verschuldigd .

In de loop van de tewerkstelling is er voor discriminatie geen plaats. Dit is minder vanzelfsprekend dan het op het eerste gezicht lijkt.

Tewerkstellen

Elke werkgever moet in de eerste plaats zorgen voor een up-to-date arbeidsreglement. Daarnaast wil u op een transparante wijze uw beleid duidelijk maken in policies. Denk maar aan pakweg bedrijfsgeheimen, het gebruik van de bedrijfswagen, gsm en laptop en het gebruik van internet en e-mail. In samenspraak met u zorgen wij voor heldere en performante documenten die de arbeidsrelatie vormgeven. Onze uitgebreide ervaring heeft ons geleerd welke clausules hierbij belangrijk  zijn.

Neem contact op

Niet alle werknemers werken hun hele loopbaan uitsluitend in België. Meer en meer werken zij geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent in het buitenland. Werkgever en werknemer moeten dan rekening houden met specifieke regels wat hun arbeidsrelatie betreft en wat het toe te passen socialezekerheidsstelsel aangaat.

Neem contact op

Internet, Facebook, Twitter, e-mail, autovolgsystemen, … De nieuwe media en technologieën zijn al lang doorgedrongen tot de werkvloer en het gebruik ervan botst in sommige gevallen met het recht op privacy van de werknemer.

Het recht op privacy is dan wel een grondrecht, maar dat betekent niet dat er geen grenzen aan zijn. In het bijzonder in een context van een arbeidsrelatie zal het recht op privacy van de werknemer in bepaalde gevallen moeten wijken voor andere rechten of belangen. Het komt er dan op aan op een juiste manier de verschillende belangen met elkaar te verzoenen.

Hetzelfde geldt voor de correcte verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter gekend al de GDPR).

Neem contact op

In België kennen we een traditie van sociaal overleg met een sterke positie van de vakbond. Wij begeleiden werkgevers in hun omgang met de vakbond, bijvoorbeeld tijdens de vergaderingen van de ondernemingsraad (OR) of het comité voor de bescherming en preventie op het werk (CPBW) en de werknemersvertegenwoordigers (“beschermde werknemers”).

Neem contact op

Sociale verkiezingen, ondernemingsraad, comité preventie en bescherming, vakbondsafvaardiging. Een grotere onderneming – en die hoeft daarom geen 50 werknemers te tellen – komt met een of meer van deze zaken in aanraking. Mploy heeft er een grote expertise in opgebouwd. Datzelfde geldt ook voor paritaire comités en hun cao’s.

Neem contact op

De bedrijfswereld evolueert heel snel. Fusies, overnames, herstructureringen, …  zijn evoluties die allemaal impact hebben op uw personeel.

Maar ook zonder onmiddellijke plannen voor een fusie, overname of herstructurering is het geen overbodige luxe om alle gegevens m.b.t. het personeelsbeleid en –beheer te laten nakijken op conformiteit met de vele wettelijke en reglementaire bepalingen.

Wij nemen in het kader van een sociale audit bijvoorbeeld graag uw arbeidsreglement onder de loep en gaan voor u na of alle administratieve formaliteiten rond deeltijdse arbeid in orde zijn. We zien er o.a. mee op toe dat alle sectorale en andere cao’s, waaronder de loonschalen, nageleefd worden en dat kostenvergoedingen verantwoord zijn.

Daarnaast begeleiden wij klanten die hun activiteiten wensen af te bouwen. Dat kan gaan van een beperkte herstructurering tot een collectief ontslag en zelfs een sluiting. Wij staan u – voor of achter de schermen – bij en bieden bijstand op het vlak van het scrupuleus naleven van de wettelijke formaliteiten maar ook het berekenen van de kostprijs.

In het geval van een overdracht van onderneming beschikken we over de nodige ervaring om deze operatie zowel van de zijde van de overdrager als die van de overnemer in goede banen te leiden.

Neem contact op

Ook in aanverwante samenwerkingsvormen op zelfstandige basis zijn we thuis. Denk maar aan handelsagentuur en managementovereenkomsten. Dat we daarbij schijnzelfstandigheid uit de weg gaan is evident.

Neem contact op

Ondernemingen besteden meer en meer werken uit en doen daarvoor een beroep op onderaannemers.  De opdrachtgever kan in sommige gevallen toch nog aansprakelijk gesteld worden voor wantoestanden bij zijn onderaannemer. Een solide onderaannemingovereenkomst is dan ook een must.

Neem contact op

U moet er als werkgever voor zorgen dat u uw werknemers op een veilige wijze tewerkstelt. Dat geldt zowel voor de fysieke veiligheid als voor het mentale welzijn. Het is de werkgever die hier de eindverantwoordelijkheid draagt en daarop ook kan worden aangesproken.

Neem contact op

Ongeveer 125.000 arbeidsongevallen per jaar in België. Eén dodelijk arbeidsongeval om de vier dagen.

Wij behartigen de belangen van werkgevers en de leden van de hiërarchische lijn: tijdens de ondervraging door de politie, bij het opstellen en opvolgen van het verplichte omstandig verslag, in de contacten met de inspectie maar ook voor de rechtbank.

Wij helpen slachtoffers van een arbeidsongeval in discussies met de arbeidsongevallenverzekeraar of Fedris zowel over de al dan niet aanvaarding van het ongeval als over de bepaling van de tijdelijke en blijvende medische gevolgen en de vergoedingen die daaruit voortvloeien.

Neem contact op

Ontmoet
onze mensen

Mploy. Dat is een hecht team dat dag in dag uit voor u klaarstaat. Een team dat staat of valt met de ambitie en gedrevenheid van onze medewerkers. Elk met zijn of haar eigen expertise maar allemaal gebeten door het sociaal recht. Van advocaat en senior consultant tot secretariaatsmedewerker en officemanager: maak kennis met elk van hen hieronder.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.