Ludo Vermeulen

advocaat - managing partner Westerlo

Mr. Vermeulen is vennoot en de nestor van het kantoor. Hij startte solo in Westerlo in 1976 en heeft ondertussen 46 jaar ervaring in het sociaal recht. Die bouwde hij niet alleen op aan de balie. Hij is actief als lesgever in seminaries over sociaal recht en is gastdocent in de masteropleiding en in de Leergang Pensioenrecht van de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Een belangrijk deel van zijn tijd besteedt hij aan adviseren en onderhandelen. Hij publiceert geregeld over onderwerpen van sociaal recht.

Mr. Vermeulen is plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Hij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht – Antwerpen.

In het academiejaar 2006-2007 slaagde hij met grote onderscheiding in de Leergang Pensioenrecht van de KU Leuven.

Begin 2010 heeft hij met een aantal andere vakspecialisten de BePLA opgericht, de Belgian Pension Lawyers Association (www.bepla.be). De bedoeling van de vereniging is vooral om het bewustzijn te vergroten rond het belang van de juridische aspecten en de materie van de aanvullende pensioenen en aanverwante sociale voordelen. De vereniging stelt haar expertise ook ter beschikking van de beleidsmakers.

Mr. Vermeulen is vast medewerker van De Juristenkrant.

Hij is samen met de professoren W. van Eeckhoutte, O. Vanachter. J. Peeters en I. De Wilde lid van de redactieraad van de Bibliotheek Sociaal Recht van uitgeverij Intersentia.

De VUB kende aan mr. Vermeulen op 27 april 2021 de titel toe van Law and Criminology VUB Fellow. Het VUB Fellowship stoelt op een gedeeld moreel engagement waarbij de Fellow en de Universiteit voor de duur van het Fellowship naar best vermogen zullen samenwerken. Als Fellow zal mr. Vermeulen zich inzetten voor het onderwijs, het onderzoek, de internationalisering en de innovatie en valorisatie aan de VUB. U leest hier meer over het fellowship en de fellows.

 

 • L. Vermeulen, “Gezinsverantwoordelijkheden: een oeverloos begrip?”, Juristenkrant 2023, nr. 463, p. 12.
 • Vermeulen en S. Renette, “Wetgeving op een drafje, rechtsbescherming op drift? Over de nieuwe bevoegdheden van de sociale inspectie”, Juristenkrant 2022, afl. 451, 10.
 • L. Vermeulen, “Over (te) oude verzekeringsagenten”, noot onder Antwerpen 30 september 2021, RW 2022-23, 583-587.
 • L. Vermeulen en S. Renette, “Kan werkgever vaccinatie verplichten?”, Juristenkrant 2021, afl. 427, 12-13.
 • L. Vermeulen, Discriminatie in arbeidsrelaties 2.0Gelijke monniken, gelijke kappen, Antwerpen, Intersentia, 2020, 314 p.
 • S. Renette en L. Vermeulen, “Ethisch veganisme doet wel een vlieg kwaad”, Juristenkrant 2020, afl. 402, 13.
 • L. Vermeulen, “Loonschalen op basis van ervaring op losse schroeven”, Juristenkrant 2019, afl.391, p.12-13.
 • L. Vermeulen, “Ontslag na ziekteperiodes – discriminatie”, noot onder Arbh. Antwerpen 6 juni 2017, JTT 2018, 458.
 • L. Vermeulen en S. Renette, “‘Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgeleg’ (Johan Cruijff). Geen redelijke verantwoording voor uitzonderingsbehandeling RSZ bij voetbalclubs” Juristenkrant 2018, nr. 374, p.13.
 • L. Vermeulen, “Grondrechten en het toepassingsgebied en de bijdrageregeling van de sociale zekerheid”, in A. Van Regenmortel en H. Verschueren (eds.), Grondrechten en sociale zekerheid, Brugge, die Keure, 2016, p. 37-93.
 • L. Vermeulen, “Toepassingsgebied en bijdrageregeling sociale zekerheid voor werknemers”, in J. Put en Y. Stevens (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, die Keure, 2016, p. 83 – 180.
 • “Een absoluut nietige opzeg die toch uitwerking heeft?”, noot onder Arbh. Brussel 3 september 2014, JTT 2015, 390.
 • Discriminatie in arbeidsrelaties, in de reeks CABG, Gent, Larcier, 2015, 142 p.
 • L. Vermeulen en E. Van Grunderbeek, “Solidariteitsbijdrage wegens niet-aangifte tewerkstelling”,  NjW 2013, afl. 291, 822-834.
 • L. Vermeulen, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de pensioentoezegging”, in J. Van Gysegem (ed.), De wet aanvullende pensioenen is 10 jaar oud, Mechelen, Kluwer, 2014, p. 43 – 80.
 • D. Heylen, L. Vermeulen en I. Verreyt, De beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder het eenheidsstatuut, Antwerpen, Intersentia, 2014, 184 p.
 • L. Vermeulen en D. Heylen, “Eenheidsstatuut: rechtsonzekerheid en desinformatie”, Juristenkrant 2014, afl. 283, 13.
 • “Strijd tegen sociale fraude voedt rechtsonzekerheid”, Juristenkrant, 2013, nr. 270, p. 11.
 • L. Vermeulen en J. Van Gysegem , “De split van het (aanvullend) pensioen: waarom en hoe?”, Oriëntatie 2012, p. 194-208.
 • “Over het ‘non bis in idem’-principe”, noot bij Cass. 25 mei 2011, RW 2011-12, 1673-1679.
 • “Wie betaalt rekening voor ongrondwettig onderscheid arbeider-bediende?”, Juristenkrant 2011, afl. 233, p. 11.
 • “Toepassingsgebied en bijdrageregeling werknemers: wetgeving en rechtspraak”, in J. Put en V . Verdeyen (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2006-2011, Brugge, die Keure, 2011, p. 85-173.
 • “Een schijngevecht rond schijnzelfstandigheid”, RW 2010-11, p. 1202-1213.
 • “Lonen volgens ervaring i.p.v. leeftijd in sectorale loonschalen. Opgeruimd staat netjes?”, JTT 2010, p. 401-406.
 • “Pensioenen en aanvullende pensioenen”, in D. Heylen, I. Verbeeck, L. Vermeulen, I. Verreyt en V. Vervliet (ed.), Socialezekerheidsrecht toegepast, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, p. 243–304.
 • “Crisispremie: wetgever levert onzorgvuldig haastwerk”, Juristenkrant 2010, afl. 202, p. 12.
 • D. Heylen, I. Verbeeck, L. Vermeulen, I. Verreyt en V. Vervliet, Recht toegepast – socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, eerste editie, 318 p.
 • “De Arbeidsrelatieswet en de sociale zekerheid”, Themiscahier nr. 45, 2007-2008, Brugge, die Keure, 2007, p. 73-97.
Ludo Vermeulen Mploy
Kantoor Westerlo