E-mail disclaimer

E-mail disclaimer

Als u deze e-mail per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. De afzender is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke fouten of vergissingen in dit bericht. Dit document kan geen voorwerp uitmaken van of aanleiding geven tot een verbintenis van welke aard ook. Deze e-mail wordt verstuurd onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. Deze elektronische boodschap en al haar bijlagen zijn vertrouwelijk en de inhoud ervan kan bij wet beschermd zijn. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. De relatie tussen Mploy advocaten sociaal recht en haar cliënten wordt beheerst door de algemene voorwaarden