Dirk Wijns

senior consultant

Dirk Wijns is als voormalig Partner Legal Consult en Business Unit Director bij HR Dienstenbedrijf Acerta reeds meer dan 30 jaar actief in de advisering van bedrijven in alle juridische vraagstukken die verband houden met het tewerkstellen van personeel, hetzij in loondienst, in statutair verband of in het kader van een zelfstandige samenwerking.

Het zijn vooral de zeer brede kennis en ervaring van Dirk Wijns, zijn resultaatgerichtheid en zijn ambitie om steeds te streven naar de beste oplossing voor zijn klant die Mploy hebben overtuigd om deze samenwerking aan te gaan.

Dirk Wijns: “Na al de jaren bij Acerta was ik op zoek naar een organisatie met een duidelijke focus op het arbeids- en socialezekerheidsrecht die er een punt van eer van maakt om snel aan de vragen van haar cliënten te voldoen en die resultaatsgericht werkt. Met Mploy vervoeg ik een team van 10 advocaten, allen met een aantoonbare ruime ervaring in deze materie. In het geheel van haar activiteiten is Mploy voornamelijk bezig met advisering van bedrijven en organisaties, met ondersteuning tijdens onderhandelingen allerlei en met de juridische begeleiding van vernieuwingstrajecten op HR-vlak. Het feit dat ik met deze samenwerking een kantoor vervoeg dat – in die gevallen waar het nodig is – het dossier voor de rechtbank haar vervolg kan laten krijgen, is een extra pluspunt. Cliënten kunnen zo van a tot z begeleid worden”.

Dirk Wijn Mploy advocaten
Kantoor Hasselt & Westerlo