Steven Vandebroek

advocaat

Mr. Vandebroek studeerde af aan de KU Leuven (2003) en volgde nadien een aanvullende opleiding D.E.S. en droit social aan de ULB (2004) om aansluitend tot de balie toe te treden. Hij houdt kantoor te Hasselt.

Mr. Vandebroek heeft zich in zijn loopbaan als advocaat toegelegd op het sociaal strafrecht, met bijzondere aandacht voor de fraudegevoelige sectoren. Hij staat ondernemers bij in kader van controles door sociale inspectiediensten. Eveneens zijn het individueel en collectief arbeidsrecht zijn voorkeurmateries.

Mr. Vandebroek treedt vaak op in gerechtelijke procedures, voornamelijk bij arbeidsrechtbanken en arbeidshoven, correctionele rechtbanken en hoven van beroep.

Hij wordt door de rechtbanken in Limburg regelmatig aangesteld als lasthebber ad hoc.

Mr. Vandebroek is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken en van het getuigschrift Supralat – Salduz opleiding.

Hij is tevens lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Rechtsgebied Antwerpen. Hij spreekt en publiceert frequent rond topics in zijn vakgebied.