Blijf op de hoogte

Yves Thiery

advocaat
Balie Limburg

Mr. Thiery heeft een rijke ervaring als advocaat in discriminatiedossiers. Aan het begin van zijn loopbaan werkte hij als assistent aan de KU Leuven, waar hij onderzoek deed naar de problematiek van discriminatie in verzekeringen. Zijn werk mondde uit in een doctoraat dat hij in 2010 verdedigde.

Mr. Thiery vervoegde daarna de Brusselse balie, waar hij cliënten in binnen-en buitenland bijstond in de brede materie van het discriminatierecht en het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Hierbij trad hij ook op als arbiter.

Begin 2019 verliet mr. Thiery de balie voor een rol als HR & Risk Manager bij een Belgisch familiebedrijf, waar hij instond voor de coördinatie en uitwerking van het HR- en risicobeleid binnen de Belgische en Franse vestigingen.

Vanaf oktober 2023 sloot mr. Thiery zich aan als advocaat bij het kantoor Mploy, waar hij zich toelegt op het arbeids- en sociale recht in brede zin, met bijzondere aandacht voor discriminatierechtelijke vraagstukken en een ruime achtergrond vanuit het verzekeringsrecht.

Mr. Thiery publiceerde met regelmaat in binnen- en buitenlandse tijdschriften en is auteur van het boek Discriminatie en Verzekering. Naast zijn activiteit als advocaat is hij actief als vrijwillig brandweerman en is hij bestuurder in een scholengroep. Mr. Thiery was als expert eveneens lid van de Belgische Commissie voor verzekeringen. Hij heeft daarnaast een rijke onderwijservaring, o.m. aan de Universiteiten van Leuven en Antwerpen.

Mr. Thiery studeerde met onderscheiding af aan de KU Leuven (2002) en behaalde in 2010 het diploma van Doctor in de Rechten aan dezelfde universiteit. Hierbij deed hij ook ervaring op aan onderzoeksinstellingen en universiteiten in Duitsland, Canada en Zuid-Afrika. Zijn werk als advocaat combineerde hij met een lesopdracht als gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen. Tijdens zijn periode als HR & Risk Manager was hij eveneens actief als rechter in sociale zaken.

Artikels

Artikels in tijdschriften opgenomen in ISI Web of Science

 • THIERY, Y. and VAN SCHOUBROECK, C., “Fairness and equality in insurance classification”, The Geneva Papers for Risk and Insurance  – Issues and Practice – Special issue on Law and Economics and International Liability Regimes April 2006, ed. 31, 190-211.

Artikels in internationale tijdschriften (peer reviewed)

 • THIERY, Y., “note under ECJ, 1 March 2011, C-236/09, Test-Achats / Council of Ministers, European Human Rights Cases 2011, ed. 5, 748-755.
 • THIERY, Y., “The opinion of A.G. KOKOTT on gender discrimination in insurance: effects for the insurance market”, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2010-2011, to be published early 2011.
 • THIERY, Y., “Het Europees verbod van geslachtsdiscriminatie in verzekeringen: receptie en (anti-)conceptie in het lidstatelijke recht”,   http://www.rechten.unimaas.nl/iuscommune/prize/pdf/2008_Thiery.pdf, december 2008, 1-34.
 • THIERY, Y. and DE GRAEVE, A., “The reconcilability of compulsory bonus-malus systems under European law”, note under ECJ, 7 September 2004, C-346-02 / C-347-02, Euredia februari 2006, afl. 2005/2, 176-183.
 • THIERY, Y. and VAN SCHOUBROECK, C., “Fairness and equality in insurance classification”, Working paper series of the Geneva Association, Etudes et dossiers, 2005, ed. 299, 3-28 (also available at www.ga.atigo.de).
 • VAN SCHOUBROECK, C. and THIERY, Y., “Proposal for a Directive on sex discrimination: civil rights “individualistic” tradition vs. insurance “group” tradition”, Euredia, 2003, ed. 4, 585-612.

Artikels in nationale tijdschriften (peer- and non reviewed)

 • DENEF, M. and THIERY, Y., noot onder Hof van Beroep Gent 8 december 2015, “Bestuursaansprakelijkheid in VZW: waar zitten rem en rek?”, TRV 2015, afl. 7, 676-685.
 • THIERY, Y., noot onder Kh. Tongeren 1 oktober 2015, “Omtrent de bindende derdenbeslissing in verzekeringszaken”, Limb. Rechtsl. 2016, afl. 1.
 • THIERY, Y., “De antidiefstalverplichting als uitsluitingsbeding: gevolgen voor de bewijslast, Limb. Rechtsl. 2014”, noot onder Antwerpen 26 juni 2013, Limb. Rechtsl. 2014, afl. 3, 197-201.
 • THIERY, Y., “Over de verzekerbaarheid van de zware fout… de grenzen van artikel 8, lid 2 WLVO”, noot onder Antwerpen 18 september 2013, Limb. Rechtsl. 2014, afl. 1, 53-57.
 • WINDEY, B. en THIERY, Y., “Artikel 1193bis Ger.W. : het belang van de boedel als hoogste (ge)bod”, Limb. Rechtsl. 2012, afl. 3, 177-183.
 • THIERY, Y., “La fin de la tarification homme – femme en Europe”, Journal des Tribunaux  2011, ed. 6435, 344-348.
 • THIERY, Y., “Het gebruik van geslacht in verzekeringsovereenkomsten: is er leven na 21 december 2007?”, Rechtskundig Weekblad 2008, ed. 9, november 2008.
 • THIERY, Y., “Het Europees Geslachtsdiscriminatieverbod in verzekering: Status Quo of nieuwe injectie?”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2007, ed.6, 282-292.
 • THIERY, Y., “Gelijkheid, dienstverlening en verzekering: een herontdekkingstocht”, Tijdschrijft voor Belgisch Handelsrecht 2007, ed. 8, 747-772.
 • THIERY, Y., “Verzekering en de (r)evolutie van het geslachtsdiscriminatierecht” in J. ROGGE (ed.), Tijdschrift voor Verzekeringen – Discriminatie, geslachtsdifferentiatie en verzekeringen, Dossier 13, Mechelen, Kluwer, september 2007, 20-55.
 • VAN SCHOUBROECK, C. and THIERY, Y., “Discriminatie en Verzekering”, Rechtskundig Weekblad 2006-2007, ed. 7, 263-286.
 • THIERY, Y. and DE GRAEVE, A., “Bonus en malus van de verplichte Bonus-Malus”, (noot onder H.v.J., 7 september 2004), Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht 2005, 842-846.
 • THIERY, Y., “Hospitalisatieverzekeraar op de discriminatiebühne terechtgewezen”, (noot onder Vz. Kh. Brussel, 7 maart 2005), Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht 2005, 682-688.
 • THIERY, Y., “Hoe verplicht is de verplichte faillissementsverzekering voor reisbureau’s”, (noot onder Bergen, 14 oktober 2003), Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht 2004, 498-502.
 • THIERY, Y., “De basis-bankdienst: redder in nood?”, Droit des Consommateurs – Consumentenrecht 2004, 3-25.
 • THIERY, Y., “De anti-discriminatiewet: verzekeren over dezelfde kam?”, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht 2003, 646-660.
 • THIERY, Y., “Inrichting van een basis-bankdienst”, Tijdschrift voor wetgeving 2003, 373-377.
 • THIERY, Y., “Productveiligheidswet wordt belangrijke algemene kaderwet en inhoud wordt aangepast aan Europese Richtlijn”, Tijdschrift voor Wetgeving 2003, 159-164.

Boeken

 • THIERY, Y., Discriminatie en verzekering – economische efficiëntie en actuariële fairness getoetst aan het juridisch gelijkheidsbeginsel, Antwerpen, Intersentia, 2011, 765 p.

Hoofdstukken in boeken

 • THIERY, Y., en MEURS T., “Aansprakelijkheidsverzekering: risicovolle onderneming”, in C. VAN SCHOUBROECK, en I. SAMOY (eds.), Themis – Aansprakelijkheids- en verzekeringrecht, Brugge, Die Keure, 2015, 73-109.
 • THIERY, Y., “Arbitrage en mediatie: methode van geschillenbeslechting die verzekerings- en herverzekeringsprofessionals verkiezen?, in Cepani (ed.), Arbitrage en verzekeringsrecht, l’Arbitrage et le droit des assurances, Bruylant, 2014, 19-46.
 • THIERY, Y., “Anti-discriminatiewetgeving, commentaar”, in X. (ed.), Wet en Duiding Verzekeringen, Brussel, Larcier, 2013, 157-196.
 • THIERY, Y., “Artikel 52 WLVO, commentaar”, in X. (ed.), Wet en Duiding Verzekeringen, Brussel, Larcier, 2013, 79-81.
 • THIERY, Y., “Het Test-Achats arrest van het Hof van Justitie: enige hangijzers en richtsnoeren”, in C. VAN SCHOUBROECK, I. SAMOY en S. STIJNS (ed.), Themis – Aansprakelijkheids- en verzekeringrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 31-50.
 • THIERY, Y., “Des femmes, des hommes et des assurances: revisie door het Hof van Justitie”, in C. VAN SCHOUBROECK en W. DEVROE (ed.), Liber Amicorum Prof. H. Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 279-289.
 • THIERY, Y., “Verzekeren in tijden van gendergelijkheid – Een leidraad door rechtsonzeker gebied”, in C. BAYART, S. SOTTIAUX en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, Die Keure, 2008, 755-796.
 • LEMMENS, T. and THIERY, Y., “Insurance and Human Rights: What can Europe learn from Canadian Anti-Discrimination Law?” in C. VAN SCHOUBROECK en H. COUSY (eds.), Discriminatie in Verzekering – Discrimination et Assurance, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 253-294.
 • VAN SCHOUBROECK, C. and THIERY, Y., “Statistiek en dat beetje meer: bewijs van het juridisch geoorloofd segmenteren” in OMBUDSDIENST VOOR VERZEKERINGEN (ed.), Zakboekje 2006, Brussel, Ombudsman van de Verzekeringen, 2007, 3/92-3/95.
 • VAN SCHOUBROECK, C. and THIERY, Y., “Discrimination law within the economic sphere of insurance classification” in C. VAN SCHOUBROECK en H. COUSY (eds.), Discriminatie in Verzekering – Discrimination et Assurance, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 179-205.
 • VAN SCHOUBROECK, C. and THIERY, Y., “De juridische grenzen aan classificatie in verzekering” in C. VAN SCHOUBROECK en H. COUSY (eds.), Discriminatie in Verzekering – Discrimination et Assurance, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 2007, 119-178.
 • SAMOY, I. and THIERY, Y., “De wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie: een eerste kennismaking” in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), Antidiscriminatiewet en Contracten, 1, Brugge, Die Keure, 2006, 1-16.
 • SAMOY, I. and THIERY, Y.,  “Das allgemeine Diskriminierungsrecht in Belgien: Stand der Gezetsgebung und der Rechtsprechung” in A. HALFMEIER, P. ROTT, A. COLOMBI CHIACCI e.a. (eds.), Zugang und Ausschluss als Gegenstand des Privatrechts, München, Boorberg, 2005, 265-279
 • THIERY, Y. and VAN SCHOUBROECK, C., “Discriminatie in Verzekering”, Themis – Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, Die Keure, 2004-2005, afl. 30, 27-46.

Andere publicaties

Artikels in het kader van internationale conferenties

 • THIERY, Y., “Discrimination – Belgian Report”, for the AIDA World Congress Rome, 29 September – 2 October 2014, 10p. (conference materials).
 • THIERY, Y. and VAN SCHOUBROECK,C., “Fairness and equity in insurance classification”, 11th Joint Seminar European Association of Law and Economics and Geneva Association on Risk Classification and Public Policy, Berlin 15-17 June 2005, 28p. (conference materials).
 • THIERY, Y. and VAN SCHOUBROECK, C., “Key features of a legal framework implementing the principle of equality between women and men in the provision of services, with emphasis on insurance services “, http://www.europarl.eu.int/hearings/20030910/femm/vanschoubroeck_en.pdf, 2003, 1-11.
 • THIERY, Y. and VAN SCHOUBROECK, C., “Enkele aandachtspunten bij een Europese regeling tot horizontalisering van het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese verzekeringsmarkt “, http://www.europarl.eu.int/hearings/20030910/femm/vanschoubroeck_nl.pdf, 2003, 1-9.
 • THIERY, Y. and SAMOY, I., “Das allgemeine Antidiskriminierungsrecht in Belgien: Stand der Gesetzgebung und der Rechtsprechung”, Junge Zivilrechtswissenschaftler, Bremen 14-17 september 2005, 26p. (congress materials).

Papers

 • THIERY, Y., “Country Report Belgium”, Study on current practices of financial service providers, potential problems of discrimination and existing measures to prevent discriminatory practices, performed in the framework of the European Commission study on discrimination in financial services, February 2010, 59p.
 • THIERY, Y., “Inventory of Real security interests in Belgium and Luxembourg, irregulares pfandrecht, anwartschaftsrecht”, in Y. Thiery, Towards a European Civil Code: Real security intrests in Belgium and Luxemburg, 2002, 17p.
 • THIERY, Y., “Creation of security rights in Belgium and Luxembourg” in Y. Thiery,  Towards a European Civil Code: Real security intrests in Belgium and Luxemburg, 2002, 23p.
 • THIERY, Y., “Possession and detention in Consumer legislation in Belgium and Luxembourg”, in Y. Thiery, Towards a European Civil Code: Real security intrests in Belgium and Luxemburg, 2002, 4p.
 • THIERY, Y., “Relation between the security parties in Belgium and Luxembourg”, in Y. Thiery, Towards a European Civil Code: Real security intrests in Belgium and Luxemburg, 2002, 9p.
 • THIERY, Y., Translation Principles of European Contract Law, Chapter I – General Provisions, 2002, 24p.

Cursusmateriaal

 • THIERY, Y., Het recht van de Europese Instellingen, Management in een internationale omgeving, Katholieke Hogeschool Leuven, Banaba Advanced business management and Postgraduaat Bedrijfskunde en management, republished since 2004, 97p.
 • THIERY, Y., Het Europese recht van de interne markt en de vrije concurrentie, Management in een internationale omgeving, Katholieke Hogeschool Leuven, Banaba Advanced business management and Postgraduaat Bedrijfskunde en management, republished since 2004, 87p.
 • THIERY, Y. e.a. , Ondernemingsrecht, met inbegrip van het vennootschapsrecht – blokboek, bachelor in law, Hasselt University, January 2010, 78p.

Lezingen

Internationale congressen

 • THIERY, Y., “Trans people and insurance: recent developments, TGEU, 8 september 2016, Athens (60 min.)
 • THIERY, Y., “Trans people and insurance: recent developments, TGEU, 19 September 2015, Zagreb (60 min.)
 • THIERY, Y., “Possibility of justification of gender discrimination in response to the Test-Achats Case”, AIDA World Conference, 2 October 2014, Rome (45 min.)
 • THIERY, Y., “Trans people and insurance”, TGEU, European Commission, 13 May 2014, Malta 60 min.).
 • THIERY, Y., “Insurance services and gender equality”, Equinet, European Economic and Social Committee, Brussels, 28 April 2014, Brussels (60 min.).
 • THIERY, Y., “Economic efficiency and actuarial fairness as limited by the legal principle of equal treatment”, The Actuarial Research Group and the Institute of Insurance, KU Leuven University, 22 May 2012, Leuven (90 min.).
 • THIERY, Y., “Test-Achats Judgment on gender discrimination: the morning after”, AIDA conference on European Insurance law, 25-27 May 2011, Amsterdam (10 min.)
 • THIERY, Y., “Equality and insurance: in the eve of the Test-Achats judgment”, ERA annual conference on European insurance law, 24-25 February 2011, Trier (45 min.).
 • THIERY, Y., “Discrimination and insurance: economic efficiency and actuarial fairness as limited by the legal principle of equal treatment”, Second Max Planck PostDoc-Conference on European Private Law, 19-20 May 2008, Hamburg (60 min.).
 • THIERY, Y., “Verzekering en discriminatie, een Nederlands-Belgisch perspectief”, Belgisch-Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap, 14 October 2007, Amsterdam (45 min.).
 • THIERY, Y., “Critical analysis of a Shadow Directive concerning age discrimination”, Legal Expert Seminar on a Proposal for a Council Directive implementing the principle of equal treatment in respect of age in access to and supply of goods, facilities and services; AGE, the European Older People’s Platform, 2 March 2006, London (10min.).
 • THIERY, Y., “The impact of Directive 2004/113/EC and its implementation in the European Member States”, 2 December  2005, Ius Commune Congress, Edinburgh (25 min.).
 • THIERY, Y., “Fairness and equality in insurance classification”, 12-13 June 2005, EALE congress, Berlin, (30 min.).
 • THIERY, Y. en SAMOY, I., “Das allgemeine Antidiskriminierungsrecht in Belgien: Stand der Gesetzgebung und der Rechtsprechung”, 14-17 September, 2005, “Tagung der Junge Zivilrechtswissenschaftler, Bremen (30min.).
 • THIERY, Y., “Toegang tot de ziekteverzekering”, 25-26 November, 2004, Ius Commune Congress, Leuven (25 min.).

Nationale congressen

 • THIERY, Y., “Het B.A.-verzekeringslandschap in ziekenhuizen, Berchem, 5 June 2015 (90 min.)
 • THIERY, Y., “Aansprakelijkheidsverzekering: risicovolle onderneming”, Brussels, 28 May, (45 min.)
 • THIERY, Y., “Aansprakelijkheidsverzekering: risicovolle onderneming”, Hasselt, 19 May 2015, (45 min.)
 • THIERY, Y., “Aansprakelijkheidsverzekering: risicovolle onderneming”, Kortrijk, 11 May 2015 (45 min.)
 • THIERY, Y., “Aansprakelijkheidsverzekering: risicovolle onderneming”, Leuven, 7 May 2015 (45 min.)
 • THIERY, Y., “Transgender en verzekeringen”, Berdache, Antwerpen, 29 March 2014 (180 min.)
 • THIERY, Y., “Recente tendensen in het verenigingsrecht – aansprakelijkheid en verzekering van bestuurders en vrijwilligers”, PXL, opleiding Instituut van de accountants en belastingconsulenten, 26 February 2014 (60 min.).
 • THIERY, Y., “Verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid in VZW’s”, Balie Leuven, 31 May 2013 (30 min.).
 • THIERY, Y., “Overzicht van het B.A. Verzekeringslandschap in ziekenhuizen”, 21 April 2013, Confocus, Berchem (60 min.).
 • THIERY, Y. “Aansprakelijkheid van cijferberoepers”, 6 February 2013, PXL, Hasselt (180 min.).
 • THIERY, Y. “Verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid”, 5 February 2013, PXL, Hasselt (45 min.).
 • THIERY, Y., “Het Test-Achats arrest van het Hof van Justitie: enige hangijzers en richtsnoeren”, Themis 2011-2012, Vormingsonderdeeel 72, Aansprakelijheids- en verzekeringsrecht, 15 May 2012, Diepenbeek (25 min.).
 • THIERY, Y., “Het Test-Achats arrest van het Hof van Justitie: enige hangijzers en richtsnoeren”, , Themis 2011-2012, Vormingsonderdeeel 72, Aansprakelijheids- en verzekeringsrecht, 10 May 2012, Brussel (25 min.).
 • THIERY, Y., “Het Test-Achats arrest van het Hof van Justitie: enige hangijzers en richtsnoeren”, Leuven, Themis 2011-2012, Vormingsonderdeeel 72, Aansprakelijheids- en verzekeringsrecht, 7 May 2012, Kortrijk (25 min.).
 • THIERY, Y., “Het Test-Achats arrest van het Hof van Justitie: enige hangijzers en richtsnoeren”, Leuven, Themis 2011-2012, Vormingsonderdeeel 72, Aansprakelijheids- en verzekeringsrecht, 3 May 2012, Leuven (25 min.).
 • THIERY, Y., “Aansprakelijkheid van bestuurders: dekt een risico dit af?”,  Brussels, 16 April, Social Governance Academy 2012 (45 min.).
 • THIERY, Y., “Wijziging van het risico: 20 jaar artikel 25-26 WLVO”, Brussels, Lydian Seminar with regard to 20 years of Belgian Statute on non-marine insurance contracts (25 min.).
 • THIERY, Y., “Discriminatie en verzekering: actuariële fairness en economische efficiëntie getoetst aan het juridisch gelijkheidsbeginsel”, Brussels, Belgisch Instituut voor Actuarissen, 15 September 2011, (1h.).
 • THIERY, Y., “Test-Achats arrest over gender disciminatie: The morning after”, Febelfin-Assuralia Compliance day 10 May 2011, Brussels, National Bank, (2h.).
 • THIERY, Y., “Verzekeren in tijden van gendergelijkheid: leidraad door rechtsonzeker gebied”, Conferentie over de nieuwe federale antidiscriminatiewetten, 14 May 2008, Brussels, Facultés Universitaires Saint-Louis (60 min.).
 • THIERY, Y., “De wijzigingsvoorstellen van de Belgische Genderwet en de vraag van 21 december 2007”, Actualiteitscollege Leergang Pensioenrecht, 18 december 2007, Leuven, K.U.Leuven University (20 min.).
 • THIERY, Y., “Advice on a change in the Belgian Gender law concerning the opting-out clause in Directive 2004/113/EC”, 22 November 2007, Belgian Senate, Brussels (30 min.).
 • THIERY, Y., “Discriminatie en Verzekering”, Vereniging der Verzekeringsjuristen, 24 April 2007, Brussels. (45 min.).
 • THIERY, Y., “Fundamentele rechten in private relaties – Casus: Discriminatie en verzekering”, February 2007, Leuven, K.U.Leuven University, Faculty of Law (90min.).
 • VAN SCHOUBROECK, C. and THIERY, Y., “Preadvies discriminatie en verzekeringen”, Congres Vlaamse Juristenvereniging, 20 October 2006, Ghent, Ghent University (45 min.).
 • THIERY, Y., “De toegang van personen met psychische problemen tot de private hospitalisatieverzekeringen”, Federatie Similes, 28 April 2006, Leuven (40 min.).
 • THIERY, Y. and VAN SCHOUBROECK, C., “De juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, 7e Internationaal Colloquium – Europees Verzekeringsrecht over Discriminatie in verzekering, 25 November 2005,  Leuven, K.U.Leuven University (50min.).
 • VAN SCHOUBROECK, C. and THIERY, Y., “Discriminatie in verzekeringen”, Themis 2004-2005, Vormingsonderdeel 30 Aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht, 4 May 2005, Leuven (40 min.).
 • THIERY, Y., “Discriminatie in verzekeringen”, Themis 2004-2005, Vormingsonderdeel 30 Aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht, 20 May 2005, Kortrijk, Cathlic University of Leuven, Department Kortrijk (40 min.).
 • VAN SCHOUBROECK, C. and THIERY, Y.,  “Discriminatie in verzekeringen”, Themis 2004-2005, Vormingsonderdeel 30 Aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht,  May 2005, Brussels, Catholic Universtity of Brussels (40 min.).
 • VAN SCHOUBROECK, C. and  THIERY, Y., “Discriminatie in verzekeringen”, Themis 2004-2005, Vormingsonderdeel 30 Aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht, 24 May 2005,  Diepenbeek, University of Hasselt (40 min.).
 • THIERY, Y. and DE GRAEVE, A., “De impact van het arrest van het Hof van Justitie van 7 september 2004 op de verplichte bonus-malusregelingen in de Europese lid-staten”, 25 January 2005, Brussels, Université Libre Bruxelles (30 min.).
 • THIERY, Y., Respondent to doctoral seminar VAN LEUVEN N., “Pla en Puncernau t./ Andorra – Positieve verplichtingen t.o.v. mensenrechtenconforme interpretatie van testamenten, toepassing van art. 8 en 14 EVRM”, Leuven, 14 January 2005 (10min.).
 • THIERY, Y., “De anti-discriminatiewet, een inleiding en een toepassing”, permanent training for attorneys at law, Genk, 22 November 2003 (2h.).

 

 

 

 

 

 

Ontmoet de anderen

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.