Rob Valkeneers

advocaat

Mr. Valkeneers behaalde in 2002 het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. Nadien volgde hij Sociaal recht (Manama) aan de VUB.

2008-2011, FWO-onderzoeksproject UA onder leiding van de vakgroep van prof. dr. Ria Janvier  (‘De beginselen van behoorlijk bestuur en de doorwerking ervan in de contractuele arbeidsverhoudingen in de publieke sector’)

 

Rob is sinds 2002 actief als advocaat actief aan de balie van Limburg met een focus op het sociaal recht en het grensgebied publiek- en privaatrecht. Hij was ook gedurende lange tijd als docent verbonden aan Syntra PXL (o.a. in de opleiding voor vastgoedmakelaars en projectontwikkelaars).

 

Rob heeft ook een niet onaardig aantal publicaties op zijn palmares:

–  ‘Mag het Hof van Cassatie opnieuw ademhalen? Het recht op een eerlijk (cassatie)proces na het Straatsburgse arrest Manzano Diaz’, Limb. Rechtsl. 2021, 3, 181-200

–  ‘Adam ubi es?: het horen van een contractueel personeelslid in de private en publieke sector ‘ , Limb. Rechtsl. 2019, 2, 84-95 (deel 1) en Limb. Rechtsl. 2019, 3, 183-209 (deel 2).

– ‘ ‘Roma locuta, sed causa non finita’: de Formele Motiveringswet en de beginselen van behoorlijk bestuur (dan toch) wel van toepassing op arbeidsovereenkomsten in de publieke sector?4, noot onder Cass. 12 oktober 2015, Sociaalrechtelijke Kronieken 2016/9, 355-366

– ‘Zijn de beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing op arbeidscontracten in de publieke sector?’, TSR 2014/3, 309-367

– ‘Een nieuw, maar toch vertrouwd geluid bij cassatie? Belangenafweging en de contra legem werking van algemene rechtsbeginselen’, noot onder Cass. 1 maart 2010, Publiekrechtelijke Kronieken 2011/1, 78-81

Hij is eveneens mede-auteur van een pas verschenen boek over de 10 jarige aansprakelijkheid in de bouwwereld (De 10-jarige aansprakelijkheid in de bouwwereld, Story Publishers, 2022, 212 p.)