Blijf op de hoogte

Steven Renette

advocaat-vennoot
Balie Limburg

Mr. Renette heeft, in de loop van de twintig jaar dat hij als advocaat actief is, een bijzondere affiniteit ontwikkeld voor de uitdagingen waarmee bouwbedrijven op sociaalrechtelijk vlak geconfronteerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de samenwerking met onderaannemers, arbeidsongevallen op de werf en de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Mr. Renette is een veel gevraagd spreker en publiceert geregeld over sociaalrechtelijke onderwerpen. Hij is vast medewerker van De Juristenkrant. Naast zijn bezigheden als advocaat is hij ook als praktijkassistent verbonden aan de UHasselt.

Mr. Renette is bij KB van 1 mei 2023 (BS 31 mei 2023) benoemd als lid van de Adviesraad van het sociaal strafrecht. De raad brengt advies uit over de toepassing van het sociaal strafrecht, over de integratie van bestaande en nieuwe wetsbepalingen in het wetboek, en over de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten. De raad maakt studies, waakt over de coherentie van de regeling, en coördineert de opstelling van het jaarverslag.

Mr. Renette studeerde met onderscheiding af aan de KU Leuven (1996) en behaalde nadien eveneens met onderscheiding een aanvullend diploma ‘Diplôme d’études spécialisées en droit social’ aan de ULB (1997) om vervolgens in 1997 tot de balie toe te treden.

U kan bij Mr. Renette terecht in ons kantoor in Hasselt, waar hij managing partner is.

 • S. Renette “Het zijn zwarte tijdens voor de HR-afdeling” in het Belang van Limburg 14 oktober 2024.
 • S. Renette “Laat de huisarts niet oordelen over arbeidsongeschiktheid” in De Tijd 14 mei 2024.
 • S. Renette “Nederlands op de werkvloer: een ‘work in progress’ in Het Belang van Limburg 9 maart 2024.
 • S. Renette “Pak overgewicht op de werkvloer aan” in De Tijd 15 september 2023.
 • S. Renette “Als de stok achter de deur een knuppel wordt” in Het Belang van Limburg 10 december 2022.
 • L. Vermeulen en S. Renette, “Het klopt niet dat aannemers horen, zien en zwijgen” in De Tijd 28 juli 2022.
 • S. Renette “Overheid moet invorderingsbeleid bij bedrijven herzien” in De Tijd 31 mei 2022.
 • S. Renette “Maak de keten van onderaanneming van pakjesbedrijven korter” in De Tijd 21 april 2022.
 • S. Renette “Het verhoor door een sociaal inspecteur” Arbeidj. 2022, nrs. 1-34.
 • L. Vermeulen en S. Renette, “Wetgeving op een drafje, rechtsbescherming op drift? Over de nieuwe bevoegdheden van de sociale inspectie”, Juristenkrant 2022, afl. 451, 10.
 • A. Maes en S. Renette “Schrijf het ziektebriefje af” vrije tribune in De Standaard 30 september 2021.
 • L. Vermeulen en S. Renette, “Kan werkgever vaccinatie verplichten?”, Juristenkrant 2021, afl. 427, 12-13.
 • F. Paredis en S. Renette “De nietigheid van een cao en de onwettelijkheid van een koninklijk besluit: twee verschillende zaken”’, Limb. Rechtsl. 2020, 239-243.
 • S. Renette, L. Vermeulen, “Drugs op het werk, werk aan de winkel”, Juristenkrant, afl. 419.
 • A. Maes, S. Renette , “Doktersbriefjes tijdens en na corona: beter afschaffen”, Juristenkrant, afl. 406, pag .10.
 • S. Renette, Vermeulen, L., “Ethisch veganisme doet wel een vlieg kwaad”, Juristenkrant 2020, afl. 402, 13
 • S. Renette en P-J Desmit, Capita selecta uit het arbeidsrecht voor het notariaat, Gent, Larcier, 2019, 51 p.
 • S. Renette en L. Vermeulen, “Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd” (Johan Cruijff). Geen redelijke verantwoording voor uitzonderingsbehandeling RSZ bij voetbalclubs, Juristenkrant 2018, nr. 374, p.13.
 • S. Renette “De kater van 22quater: de RSZ rekent zijn kosten door”, Juristenkrant 2017, afl. 352, 10.
 • S. Renette en H. Van Rompaey, De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ. Rechten van RSZ, werkgevers, werknemers en derden, Brussel, Larcier, 2017, 253 p.
 • S. Renette en K. Kuppens, “Het invorderen van socialezekerheidsbijdragen na een minnelijk akkoord: wettig maar ook wenselijk?”, noot onder arbh. Antwerpen (afd. Hasselt) 10 juni 2016, Limb. Rechtsl. 2017, 110-124.
 • S. Renette, “Arbeidsongevallen in de bouwsector”, Themanummer Organisatie van de bouwwerf-sociaalrechtelijke aspecten, T.B.O., 2015, 368-374.
 • S. Renette en M. Nagels, “Voorbij het onderscheid tussen arbeiders en bedienden: de gevolgen van een rechterlijke kwalificatie”, Or. 2011, 162-171.
 • S. Renette, “Arbeidsongevallen in X. Modellen voor het bedrijfsleven”, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, losbl. 9 delen.
 • S. Renette, “Het overlijden van de werknemer doet het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding niet teniet”, noot onder arbeidshof Hasselt 12 januari 2010, Limb. Rechtsl. 2010, 128-130.
 • S. Renette, “Het bewijs van de plotse gebeurtenis: de arbeidsongevalsaangifte en de eigen verklaring van het slachtoffer”, noot onder arbeidshof Hasselt 19 januari 2009, Limb. Rechtsl. 2009, 129.
 • S. Renette, “De mogelijkheid voor een rechtspersoon om zelf een lasthebber ad hoc aan te stellen”, noot onder correctionele rechtbank Hasselt (sociaal strafrechtelijke kamer) 15 februari 2008, Limb. Rechtsl. 2009, 205.
 • S. Renette, “De toekenning van kinderbijslag na een echtscheiding op basis van onderlinge toestemming”, noot onder arbeidsrechtbank Hasselt 6 maart 2008, Limb. Rechtsl. 2008, 229 e.v.
 • S. Renette en J. Put, “Knelpunten bij de invordering van socialezekerheidsbijdragen voor werknemers. Toepasselijkheid Wet Motivering Bestuurshandelingen – Bijdrageopslagen – (On)macht van de arbeidsrechter”, T.S.R. 2007, 127-158.
 • S. Renette, noot onder arbeidshof Hasselt 15 november 2005, Limb. Rechtsl. 2007, 315.
 • S. Renette, “Sociaal procesrecht” in J. Put, Praktijkboek sociale zekerheid 2007, Kluwer 27-36.
 • D. De Bot en S. Renette, “Employee where are thou”, Privacy en Informatie 2006, 210-214.
 • S. Renette, “Onderwerping van publieke mandatarissen, nu eindelijk geregeld?”, T.v.W. 2005, 339-340.
 • J. Put, D. Simoens, S. Renette, K. Deweerdt, A. Nayer, J-C. Bodson, B. Smeesters, O. Moreno, O. Langlet,  Onderzoek van de rechtspraak over het recht op maatschappelijke integratie van het jaar 2003, Brussel, POD Maatschappelijke integratie, 2005, 226 p.
 • S. Renette en D. De Bot, “Het gebruik van geolokalisatiesystemen in het kader van een arbeidsovereenkomst”, Or. 2005, 205-217.
 • S. Renette en K. Devos, “Strafbare feiten als grondslag voor een ontslag om dringende reden”, Or. 2004, 87-94.
 • Uyttenhove, S. Renette, E. Lenaerts, Feitelijke scheiding, echtscheiding en sociale zekerheid, Brugge, die Keure, 2004, 383 p. 7.
 • S. Renette, I. Van Der Straete, J. Put, “Gezinsbijslag in bijzondere gezinssituaties” in J. Put en D. Simoens (eds.) Themisschool voor postacademische vorming, Brugge, die Keure 2004-05, 31-54.
 • J. Put en S. Renette, “Het toepassingsgebied van de RSZ-Wet en bijdrageregeling in de rechtspraak van het Arbitragehof” in R. Janvier , A. Van Regenmortel, V. Vervliet Veerle (eds.) Het Arbitragehof en de sociale zekerheid, Brugge, die Keure 2003, 43-90.
 • Uyttenhove en S. Renette, De onfortuinlijke brandweerman. Bedenkingen omtrent het gezagsbegrip en de normale beroepsuitoefening als plotse gebeurtenis bij een arbeidsongeval, T. Verz, Kluwer, 2003, 9-27.
 • J. Van Langendonck en S. Renette, “Schijnzelfstandigheid: problemen en oplossingen met de advocaat”, in J. Van Langendonck, D. Simoens en J. Put (eds.) Themisschool voor postacademische vorming, Brugge, die Keure, 2001-02, 45-64.
 • S. Renette en P. Carlier, “Ontslag om dringende reden: overzicht van de rechtspraak van de arbeidsrechtbanken te Hasselt en Tongeren en van het arbeidshof te Antwerpen (afdeling Hasselt) in de periode 1995-2000”, Limb. Rechtsl. 2002, 3-54.
 • G. Loosveldt, S. Renette en B. Van Buggenhout, Alternatief met nieuwe vragen: het persoonlijk assistentiebudget voor gehandicapten, Soc. Kron. 2001, 341-348.
 • S. Renette en J. Put, Het ontslag om dringende reden van een contractueel aangeworven gemeentepersoneelslid, noot onder arbeidsrechtbank Hasselt 26 oktober 2001, T.Gem. 2001, 255-262.
 • S. Renette, Heeft de advocatuur haar Bosman-arrest?, noot onder arbeidsrechtbank Brussel 8 december 2000, A.J.T. 2000-01, 653-661.
 • S. Renette, De bevoegdheid van het paritair comité, noot onder arbeidsrechtbank Hasselt 16 december 1998, Limb. Rechtsl. 1999, 186 189.
 • S. Renette, Procedure in H. Schamp, J. Huys, B. Lietaert, J. Put, S. Renette en A. Uyttenhove, Arbeidsongevallen privésector, 2 vol., losbl., Mechelen, Kluwer, 5/1 – 5.7/2.

Ontmoet de anderen

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.