Steven Renette

advocaat - managing partner Hasselt

Mr. Renette is vennoot. Hij studeerde af aan de KU Leuven (1996) en volgde nadien een aanvullende opleiding D.E.S. en droit social aan de ULB (1997) om vervolgens in 1997 tot de balie toe te treden. Hij houdt kantoor te Hasselt.

Mr. Renette heeft in de loop van de twintig jaar dat hij als advocaat actief is een bijzondere affiniteit ontwikkeld voor de uitdagingen waarmee bouwbedrijven op sociaalrechtelijk vlak worden geconfronteerd (o.a. schijnzelfstandigheid, arbeidsongevallen, tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten).

Naast zijn bezigheden als advocaat was hij ook een tijdlang als wetenschappelijk medewerker verbonden en dat zowel aan de KU Leuven als aan de UHasselt.

Mr. Renette is een veel gevraagd spreker en publiceert zeer regelmatig over sociaalrechtelijke onderwerpen.

Hij is samen met mr. Hans Van Rompaey auteur van het boek ‘De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ’ dat in 2017 door Larcier werd uitgegeven in de Bibliotheek Sociaal Recht.

Mr. Renette is vast medewerker van De Juristenkrant.