Sociale audit

Sociale audit

Jarenlange ervaring leert ons dat we een werkgever pas goed kunnen adviseren wanneer we op de hoogte zijn van alle gegevens m.b.t. het personeelsbeleid en -beheer. Ondernemingen en instellingen groeien en evolueren. De wetgeving en reglementering trouwens ook.

Veel van die regels zijn strafrechtelijk gesanctioneerd. Een sociale audit is geen overbodige luxe maar een pure noodzaak. Leeft de werkgever alle regels na? Is het arbeidsreglement nog wel up-to-date en aangepast aan de actuele inzet van het personeel? Zijn alle administratieve formaliteiten rond deeltijdse arbeid in orde? Worden alle sectorale en andere cao’s, waaronder de “barema’s” nageleefd? Zijn de kostenvergoe­dingen verantwoord? Betaalt de werkgever wel feestdagenloon op het variabel gedeelte van het loon? Als het ergens fout zit, is het beter dat wij het u vertellen voor de sociale inspectie dat doet.

Heb je een andere vraag? Neem gerust contact op.

Westerlo

Hasselt