Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief 2023 – 01

31 januari 2023

1    Kantoornieuws

Mr. Dirk Heylen keert terug.

Dirk Heylen is sinds eind vorig jaar teruggekeerd naar zijn oude liefde. Hem voorstellen is eigenlijk overbodig. Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht hebben geen geheimen voor hem. Meer dan ooit is hij ervan overtuigd dat hij zijn ervaring en kennis ten volle kan ontplooien en inzetten bij Mploy.

Mr. Rob Valkeneers vervoegt Mploy.

Rob Valkeneers versterkt de rangen van Mploy. Hij zal werken vanuit het kantoor te Hasselt.

Hij is sedert 2002 als advocaat actief aan de balie met een sterke focus op het arbeids- en socialezekerheidsrecht.

Hij heeft daarnaast een bijzondere interesse voor die topics die zich op het snijpunt bevinden van het publiek- en privaatrecht. Zo was hij in het verleden verbonden aan de Universiteit Antwerpen waar hij onder leiding van prof. dr. R. Janvier werkte aan een FWO onderzoeksproject over de toepasselijkheid van de beginselen van behoorlijk bestuur en de doorwerking ervan in de arbeidsverhoudingen in de publieke sector.

Met mr. Valkeneers neemt Mploy in 2023 een vliegende start!

 

 

2    Publicaties

Van de hand van mr. Ludo Vermeulen verscheen in nummer 15 van het Rechtskundig Weekblad van 10 december 2022 de bijdrage “Over (te) oude verzekeringsagenten”, een bespreking van een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 30 september 2021. Het arrest en de bespreking gaan over de leeftijdsgrens van 65 jaar die KBC Verzekeringen oplegt aan haar verzekeringsagenten.

Mr. Steven Renette sprak op 17 januari 2023 voor de Vereniging voor Sociaal Recht voor een publiek van 70 deelnemers over het verhoor door de sociale inspectie. Het betrof een presentatie van de bijdrage die hij eerder over dit thema schreef in het Arbeidsrecht Journaal (KU Leuven) en die hier kan worden geraadpleegd. Zijn heldere opinie over pakjesdiensten is ook te horen op de podcast van VRTNWS Het Kwartier van 25 januari 2023.

 

 

3    Spitsuur HR – 14 maart 2023 – 4Wings (Westerlo)

Hou de datum alvast vrij. We maken binnenkort het programma bekend.

 

 

4    Mploy rekruteert.

Ben je gebeten door het arbeids- en socialezekerheidsrecht? Wil je graag een houvast zijn voor bedrijfsleiders en werknemers bij hun vraagstukken over (arbeids-)overeenkomsten, reglementen, ontslagregeling, loon, sociale audits of arbeidsongevallen (om maar enkele onderwerpen te noemen)?

Mploy is op zoek naar versterking voor de kantoren in Westerlo en Hasselt. Heb je enkele jaren ervaring als advocaat sociaal recht of als HR-jurist in het bedrijfsleven en ben je klaar voor een nieuwe wending?

Wil je er 100% voor gaan, maar vind je een gezonde balans tussen werk en vrije tijd, een fijne werksfeer en open communicatie ook belangrijk?

Onze deur staat wijd voor je open. Stuur een berichtje (ludo.vermeulen@mploy.be of steven.renette@mploy.be) of neem telefonisch contact (014 54 68 43 – 011 36 09 71). Discretie verzekerd.

 

 

5    Rechtspraak – over zelfstandige animeermeisjes

Hof van Beroep Antwerpen 12 januari 2023, onuitgeg.

Gezien de feitelijke omstandigheden van de samenwerking zijn de animeermeisjes die aan het werk zijn in een ‘meedrinkzaak’ zelfstandigen en geen werknemers.

De uitbaters van een ‘massagesalon’ werden door het openbaar ministerie vervolgd wegens zwartwerk van een aantal dames, anders gezegd wegens het niet naleven van de Dimona- en aanverwante verplichtingen. De beoordeling van die vordering vergde uiteraard de beoordeling van de arbeidsrelatie tussen de uitbaters en de dames.

De beoordeling van Het hof van beroep past de principes en de vier algemene criteria van de Arbeidsrelatiewet1 toe op de dames die in een zogenaamde “meedrinkzaak” op zelfstandige basis prestaties verrichtten.

Om te beginnen zet het hof een aantal principes uiteen. Zijn noch afzonderlijk noch in samenhang onverenigbaar met een zelfstandige overeenkomst:

 • het feit dat het cliënteel eigendom blijft van de opdrachtgever;
 • de afwezigheid van eigendom van het handelsfonds;
 • de afwezigheid van beheersautonomie;
 • de afwezigheid van economisch en financieel risico;
 • de (kosteloze) ter beschikking stelling door de opdrachtgever van lokalen, werktuigen en materialen;
 • de bepaling van de prijzen door de opdrachtgever;
 • de afwezigheid van investeringen.
De volgende elementen zijn volgens het hof evenmin relevant bij de vraag of tot herkwalificatie moet worden overgegaan:
 • geen mogelijkheid om zich te laten vervangen;
 • geen deelname in de winst;
 • materiaal van de opdrachtgever;
 • alle kosten die door de eigenaar van het handelsfonds worden betaald;
 • geen financiële inbreng en verantwoordelijkheid;
 • ontvangst van een vaste vergoeding.

Wat de werkomstandigheden van de massagedames betreft, stelt het hof het volgende vast. Zij mochten enkel werken tijdens de openingsuren van de zaak maar ze waren niet verplicht de ganse dag te werken. Ze konden vrij nemen als ze zich niet goed voelden of een dag vakantie nemen. De reclame werd gemaakt door de zaak, niet door de individuele dames. Als er van hen verwacht werd dat ze niet rookten of dronken tijdens het werk, veronderstelt de controle daarop niet noodzakelijk het uitoefenen van gezag. De dames bepaalden zelf de “handelingen” die zij met de klant stelden en ook de prijs voor hun diensten. Ze mochten ook klanten weigeren. Uit die elementen leidt het hof af dat zij een vrijheid van organisatie van het werk hadden.

Interessant is ook de analyse van het vierde algemeen criterium (“hiërarchische controle“): het Hof maakt een onderscheid tussen hiërarchische controle, kwaliteitscontrole en sociale controle. Onder hiërarchische controle verstaat het hof “een controle op de inzet van de arbeid, m.a.w. een controle op wat moet gedaan worden, hoe en wanneer dit gedaan moet worden. Een kwaliteitscontrole, nl. een controle op de vordering van de werkzaamheden, op hoe het werk eruit ziet en of het werk goed gedaan is, is geen hiërarchische controle. Sociale controle is ook geen hiërarchische controle.

Wanneer de controle en toezicht worden gekenmerkt door de macht van de ene partij om de andere echte tuchtsancties op te leggen, neemt men wel aan dat er sprake is van een arbeidsrelatie.”

 

Steven Renette, advocaat-vennoot
steven.renette@mploy.be

Ludo Vermeulen, advocaat-vennoot
ludo.vermeulen@mploy.be

 

1De wil van partijen, de vrijheid om de arbeidstijd te organiseren, de vrijheid om de arbeid te organiseren en de hiërarchische controle.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.