Veerle Scheys

advocaat

Mr. Scheys behaalde in 2002 het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en startte datzelfde jaar haar carrière als advocaat aan de balie van Hasselt (thans Limburg).

Als advocaat heeft mr. Scheys zich toegelegd op het individueel en collectief arbeidsrecht, met bijzondere expertise inzake ontslagrecht.

Eveneens heeft zij een ruime ervaring inzake geschillen met de RSZ en de RVA, ambtenarenrecht en zelfstandige samenwerkingsvormen (handelsagentuur, management- en dienstverleningsovereenkomsten).

Mr. Scheys zet sterk in op het voorkomen en het minnelijk regelen van geschillen, maar staat haar cliënten ook bij in gerechtelijke procedures.

Zij verzorgt regelmatig opleidingen over onderwerpen uit haar vakgebied en is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Antwerpen en van diverse netwerkorganisaties.

Kantoor Hasselt