Michiel Verheyen

advocaat

Mr. Verheyen behaalde in 2010 het diploma van rechtsprakticus aan de Plantijnhogeschool en volgde een curriculum van master in de rechten aan de Université de Montesquieu IV te Bordeaux.  Via het schakelprogramma behaalde hij in 2014 het diploma van master in de rechten – met onderscheiding – aan de universiteit van Antwerpen. Vanaf 2020 volgt hij de opleiding Master of Laws in het Sociaal Recht aan de VUB. In oktober 2014 ging hij aan de slag in ons kantoor.

Hij doceert sinds 2017 ‘sociale wetgeving en personeelsadministratie’ bij Syntra AB (volwassenonderwijs) in de opleiding ‘Administratief Bediende’ en sedert 2019 ook in de opleiding ‘Logistiek Bediende’. Gedurende het academiejaar 2017-2018 was hij – vervangend – lector socialezekerheidsrecht aan de AP Hogeschool te Antwerpen, binnen de opleiding rechtspraktijk.

Mr. Verheyen beoefent verschillende onderdelen van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, doch legt nadruk op arbeidsongevallenrecht en sociaal strafrecht.

 

Varia

– Oud-bestuurslid van De Conferentie bij de Balie Provincie Antwerpen (2018-2020)
– Laureaat pleitwedstrijd balie Turnhout 2017 en Oost-Brabantse pleitwedstrijden 2017 (’s Hertogenbosch)
– Lid Vereniging voor Arbeidsrecht Antwerpen