Merel Van de Voorde

advocaat

Mr. Van de Voorde studeerde in 2020 af als master in de rechten aan de KU Leuven. Na een tewerkstelling bij de FOD Justitie startte zij in mei 2021 haar carrière als advocaat aan de balie van Limburg.

Zij specialiseert zich in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.