Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Mechelen

T+ 32 15 69 02 18

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Geert Michiels (
vennoot
)

Mr. Geert Michiels is vennoot. Na zijn basisopleiding (K.U.Leuven, 1996) en een aanvullende opleiding 'Etudes spécialisées en droit social' (Université Libre de Bruxelles, 1997), was hij gedurende vier jaar advocaat aan de Antwerpse balie, waar hij zich verder bekwaamde in het sociaal recht. In 2001 vervoegde hij het kantoor.

 

Mr. Michiels is een man van de praktijk.  De nadruk in zijn werkzaamheden ligt op de begeleiding en bijstand van bedrijven bij allerhande sociale inspecties en de eventueel daaruit voortvloeiende strafrechtelijke procedures en/of betwistingen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

 

Mr. Michiels beschikt daarnaast over een bijzondere expertise inzake internationale tewerkstelling en detachering van buitenlandse werknemers en zelfstandigen.  Hij geeft hierover regelmatig advies en begeleidt klanten uit diverse sectoren bij de uitwerking van sluitende overeenkomsten.

 

Ten slotte houdt hij zich bezig met adviesverlening en procesvoering betreffende arbeidsovereenkomsten, handelsagentuurovereenkomsten en overeenkomsten tot zelfstandige samenwerking.

 

Mr. Michiels spreekt geregeld op seminaries betreffende allerhande sociaalrechtelijke topics. In het verleden doceerde hij ook socialezekerheidsrecht en sociaal procesrecht aan de Syntra opleidingscentra en individueel arbeidsrecht aan het C.V.O. te Turnhout.

Geert Michiels