Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Mechelen

T+ 32 15 69 02 18

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

nieuwsbrief 2020-3

 

1. Kantoornieuws

 

Onze dienstverlening loopt gewoon door zoals anders. Indien u vragen heeft of bijstand kan gebruiken, kan u ons zoals altijd bellen of mailen. Elke Mploy-medewerker zal ook graag met u Skypen, Teamviewen, Zoomen, …

 

Snel, gedreven, ervaren. Ook in coronatijden.

 

Mploy advocaten sociaal recht vierde eind maart zijn tweede verjaardag. Intussen hebben al drie nieuwe advocaten Mploy versterkt, om zo nog sneller en met meer expertise iedereen bij te staan en te adviseren over werk en sociale zekerheid.

 

De coronamaatregelen hebben een verhuis eind maart onmogelijk gemaakt. Over enkele weken betrekt onze Kempense vestiging nieuwe kantoren in Westerlo, die voorzien zijn van de modernste technologie ook en vooral op het vlak van telecommunicatie. Daarmee zullen we - zeker in deze moeilijke tijden - flexibel kunnen inspelen op de noden en behoeften van onze cliënten.

 

Mploy in de pers. Wij houden de vinger aan de pols en mengen ons in het publieke debat. Mr. Pieter-Jan Desmit liet zijn licht schijnen over immuniteitstests in De Tijd van 2 april 2020. De Juristenkrant van 8 april 2020 publiceert een bijdrage van mr. Steven Renette over de (on)zin van doktersbriefjes.

 

 

2. Webinars on demand

 

Heel binnenkort kan u bij ons ook terecht voor webinars on demand, zodat u zelf en op het ogenblik dat het voor u past, uw kennis in verband met courante sociaalrechtelijke topics kan bijspijkeren. De eerste lessen:

 

Gelijke monniken, gelijke kappen. Discriminatierecht in de praktijk (deel 1) 

Mr. Ludo Vermeulen

De eerste is gratis. De doelgroepvermindering voor de eerste werknemer: tendensen uit de rechtspraak.

Mr. Steven Renette

Help, de sociale inspectie staat voor de deur (of staat al binnen)!

Mr. Geert Michiels

De webinars zullen te vinden zijn op onze website.     

 

 

3. Infonota’s

 

Op onze website vindt u onder “Corona” nota’s met informatie over onder meer tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht en het uitstel van de sociale verkiezingen en de gevolgen daarvan.

 

U vindt er ook een korte beschrijving van de noodmaatregelen elders in Europa.

 

 

4. Corona: HR-recht tijdens en na de crisis

 

4.1 Tijdelijke werkloosheid door overmacht en opzegging

 

Zeer veel werknemers, zowel arbeiders als bedienden, zijn tijdelijk werkloos als gevolg van overmacht door de coronamaatregelen. Zo zitten alle werknemers in de horeca noodgedwongen thuis. De bedrijvigheid bij alle toeleveranciers in de automobielindustrie ligt stil omdat de vraag naar hun producten en de toelevering van grondstoffen zijn stilgevallen. Of de werkgever kan de regels rond social distancing niet naleven en de job van de werknemer laat geen telewerk toe.

 

Maar hoe zit dat dan wanneer die werknemer een opzegbrief gekregen heeft. Wordt de opzegtermijn geschorst?

 

Dat is niet het geval. De wet bevat een limitatieve lijst van gevallen van schorsing van de arbeids­overeen­komst die ook een schorsing (en dus verlenging) van de opzegtermijn teweegbrengen. Wat de tijdelijke werkloosheid betreft, is de opzegtermijn enkel geschorst bij werkloosheid wegens slecht weer (arbeiders) en wegens economische redenen (artikel 37/7, § 2 Arbeidsovereenkomstenwet). Dus niet bij werkloosheid wegens overmacht. Ook tijdens een periode van werkloosheid kan de arbeidsovereenkomst trouwens opgezegd worden.

 

 

4.2  Vanaf hoeveel ontslagen speelt de Wet-Renault (collectief ontslag)

Een ondernemer bereidt altijd de toekomst voor. Hij stelt zich nu de vraag hoe het verder moet na deze crisis. Indien hij tot de conclusie komt dat zal moeten herstructureren en afscheid zal moeten nemen van enkele medewerkers, is het belangrijk dat hij met de regelgeving rekening houdt. Zodra er bij die herstructurering bepaalde drempels overschreden worden, staan we voor een collectief ontslag of zelfs een sluiting van de onderneming. Dan gelden specifieke spelregels. We gaan ook niet op de details van de regeling die zeer technisch is.

 

Drempels

 

Er is sprake van een collectief ontslag indien in om het even welke ononderbroken periode van 60 kalenderdagen:

 

Minstens 10 werknemers worden   ontslagen in ondernemingen waar, tijdens het  kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat,  gemiddeld meer dan 20 en minder dan 100 werknemers zijn tewerkgesteld;
Minstens 10 % van de werknemers worden ontslagen; in ondernemingen waar, tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, gemiddeld tenminste 100 en minder dan 300 werknemers zijn tewerkgesteld;
Minstens 30 werknemers worden ontslagen; in ondernemingen waar, tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, gemiddeld ten minste 300 werknemers zijn tewerkgesteld.

 

Opmerking: deze regels gelden enkel voor ondernemingen die in het kalenderjaar voorafgaand aan het collectief ontslag minstens 20 werknemers tewerkstelden.

 

We staan voor een sluiting van een (afdeling van een)[1] onderneming indien:

 

de hoofdactiviteit van een onderneming, of een afdeling van deze onderneming, definitief wordt stopgezet;

en het aantal werknemers dat wordt tewerkgesteld binnen de onderneming, of een afdeling van de onderneming, terugvalt tot minder dan 25% van het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers in de loop van de 4 trimesters die de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit voorafgaan.

 

Opmerking: deze regels gelden enkel voor ondernemingen die in de 4 trimesters voorafgaand aan het trimester waarin de definitieve stopzetting heeft plaatsgevonden, minstens 20 werknemers tewerkstelden.

 

Gevolgen

 

Voor u de beslissing neemt om over te gaan tot een collectief ontslag of een sluiting van een (afdeling van een) onderneming, moet u bepaalde procedures opstarten en doorlopen. Die zijn ingrijpend en tijdrovend. Ze moeten dan ook tijdig en grondig voorbereid worden. Mploy advocaten sociaal recht kan u hierin bijstaan.

 

Eline Jacobs, advocaat

eline.jacobs@mploy.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Een afdeling is een onderdeel van de onderneming dat een zeker samenhang vertoont en zich onderscheidt van de rest van de onderneming door een eigen technische onafhankelijkheid en door een onderscheiden duurzame activiteit of bedrijvigheid en personeelsgroep.

 

Stel uw vraag

 

En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

 

 

Webinars