Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Disclaimer

De individuele advocaten/consultants zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van
2.500.000,00 euro (elk). De verzekeraar is Amlin.
 
De cliënt vindt de gewone verzekering van elke advocaat/consultant voldoende en aanvaardt dat de vergoeding
van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van een van de advocaten/consultants wordt beperkt tot
het bedrag van 2.500.000,00 EUR waarvoor elke advocaat/consultant is verzekerd. Deze beperking is niet van
toepassing in geval van opzet of grove fout van de betrokken advocaat/consultant.
 
Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de betrokken
advocaat/consultant daaraan schuld heeft, kan de cliënt geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

 

Omdat techniek menselijk is treden soms fouten op.  Dringende verzoeken of zendingen per e-mail bereiken

soms de bestemmeling niet (tijdig). Daarom vragen we u om bij belangrijke zaken of snel naderende deadlines steeds

telefonisch contact op te nemen om na te gaan of uw zending goed is aangekomen en of wij het nodige kunnen doen.

 

Zonder overleg vooraf mag u ons geen vertrouwelijke informatie zenden.  Wij dienen immers eerst na te gaan

of wij voor u kunnen optreden en er geen sprake is van een belangenconflict.  Indien u toch voortijdig vertrouwelijke

informatie verstrekt, is dat volledig op eigen risico.

 

De teksten op onze website werden zorgvuldig opgesteld, doch zijn noodgedwongen veralgemeningen. 

Ze mogen niet beschouwd worden als juridisch advies en kunnen nooit enige basis vormen voor beslissingen of handelingen.