Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Overlegorganen

Vakbondsafvaardiging, comité preventie en bescherming, ondernemingsraad. Zij hebben elk hun eigen bevoegdheden. Een correcte omgang met de regels is belangrijk voor de goede gang van zaken in de onderneming of de instelling. Wij hebben de expertisen en de ervaring in huis om daarbij te helpen.

 

Is de vakbondsafvaardiging op de juiste manier aangeduid? Hoeveel “syndicaal verlof” mogen die afgevaardigden nemen?

Wat zijn de verplichtingen van de werkgever in verband met sociale verkiezingen?

Stel uw vraag

 

En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

 

 

Webinars