Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Waarvoor en waarom moet u bij ons zijn?

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.  Een doolhof waar alleen de meest ervaren gidsen u veilig doorheen kunnen loodsen. Daarom beoefenen we bij MPLOY niets anders dan deze gespecialiseerde materie. Regelmatig geven onze advocaten trainingen en opleidingen en spreken zij op seminaries en studiedagen omtrent sociaalrechtelijke onderwerpen.
 
Werkgever
 
Elke werkgever heeft recht op het beste advies omdat werken met medewerkers een delicaat spel van rechten en plichten is. 
 
 • Wij verlenen advies en stellen op uw verzoek de nodige documenten op (arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, policy’s, ...). 
 • Wij onderhandelen met vakbonden en werknemers. 
 • Wij bepleiten uw zaak voor de rechter. 
 • Daarnaast voeren wij sociale audits uit 
 • Wij begeleiden u bij inspecties of controles.  
 • Wij verlenen bijstand en advies over collectieve arbeidsbetrekkingen (cao’s, fusies, herstructureringen, overlegorganen).
 
Werknemer

Ook als werknemer heeft u recht op gespecialiseerd advies wanneer u correct wil behandeld worden door uw werkgever.
 
 • Wij geven u onafhankelijk advies over ontslagregelingen, aanvullende pensioenen, pestgedrag op het werk, discriminatie, enzovoort…
 • Als dat moet, voeren we voor u de procedure voor de rechter.
 

Sociaal verzekerde

Elke dag wordt de sociale zekerheid ingewikkelder. De (financiële) belangen zijn dikwijls groot.

 

 • Wanneer u vragen heeft over pensioen, werkloosheid, ziekteverzekering, arbeidsongevallen, enzovoort kan u bij ons terecht.
 • Wij zijn gewoon om de meest complexe situaties te ontrafelen en u daarover te adviseren.
 • De instellingen van de sociale zekerheid zijn voor ons geen onbekenden. We staan u bij in betwistingen met die instellingen, desnoods voor de rechter.

 

Met een gratis nieuwsbrief informeren wij u omtrent actualiteit en interessante rechtspraak.

Inschrijven kan hier.

 

Sociaal strafrecht

Als werkgever krijgt u vroeg of laat een sociaal inspecteur over de vloer. Aangekondigd of onaangekondigd. Wij staan u dan met raad en daad bij.Lees meer

Loon en extralegale voordelen

Zowel werknemers als werkgevers willen puik werk en goede resultaten beloond zien. Wat zijn de mogelijkheden ? Wat zijn anderzijds de beste opties om de voordelen voor de betere werknemer (para)fiscaal te optimaliseren binnen de toegelaten grenzen ?Lees meer

Sociale zekerheid

Bij een geschil met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) kan u maar beter goed voorbereid zijn. Vaak is de inzet immers hoog, vermits de RSZ niet enkel de eigenlijke socialezekerheids-bijdragen kan vorderen, maar tevens bijdrageopslagen en intresten. Bovendien kan de RSZ hierbij tot minstens drie jaar teruggaan in de tijd.Lees meer

Arbeidsongevallen

Ongeveer 170.000 arbeidsongevallen per jaar in België, één dodelijk arbeidsongeval om de twee dagen.Lees meer

Arbeidsorganisatie

Wie personeel tewerkstelt, moet zich aan tal van regels houden.Lees meer

Ontslag

Dagelijks behandelen wij ontslagdossiers. Welke opzegtermijn moet worden gerespecteerd of welke opzegvergoeding moet worden betaald ? Zijn de formaliteiten van de opzeg gerespecteerd ? En hoe zit het met outplacement?  Hoe weet men of er sprake is van een dringende reden tot ontslag, en binnen welke termijnen moet men dan handelen ? Kan de werkgever eenzijdig nieuwe arbeidsvoorwaarden opdringen en wat zijn de gevolgen als die dat doet?Lees meer

Sociale audit

Jarenlange ervaring leert ons dat we een werkgever pas goed kunnen adviseren wanneer we op de hoogte zijn van alle gegevens m.b.t. het personeelsbeleid en -beheer. Ondernemingen en instellingen groeien en evolueren. De wetgeving en reglementering trouwens ook.Lees meer

Aanwerven en tewerkstellen

Correcte overeenkomsten voorkomen veel problemen. Het belang van heldere afspraken kan niet worden overschat. Lees meer

Privacy op het werk

Internet, Facebook, Twitter, e-mail, autovolgsystemen, … De nieuwe media en technologieën zijn al lang doorgedrongen tot de werkvloer.Lees meer

Overlegorganen

Vakbondsafvaardiging, comité preventie en bescherming, ondernemingsraad. Zij hebben elk hun eigen...Lees meer

Herstructurering - overgang van onderneming - fusie

De bedrijfswereld evolueert zeer snel. Fusies, overnames, herstructureringen. Alle hebben ze impact op het personeel. Bij een overname moet u het personeel wellicht met rechten en verplichtingen mee overnemen. Al zijn er ook daar uitzonderingen. Bij een collectief ontslag moet u de...Lees meer