Steven Renette

lawyer - managing partner Hasselt

Mr. Renette is a partner. He graduated from the Catholic University of Leuven in 1996, and successfully finished the additional course “Etudes spécialisées  en droit social” at the University of Brussels in 1997. His offices are in Hasselt.

In his past 20 years of practicing law, mr. Renette has developed a special affinity toward the challenges in social law construction companies have to face nowadays (such as bogus self-employed persons, labour accidents, employment of foreign employees).

Besides his activity as a lawyer, mr. Renette also used to be a research assistant at the Catholic University of Leuven and the University of Hasselt.

Mr. Renette is also a substitute judge at the labour tribunal Antwerp, section Hasselt.

He is often asked to talk on seminars an regularly publishes on social law topics.

Together with Hans Van Rompaey, he is author of the book “De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ”, published in 2017 by Larcier in the series “Bibliotheek Sociaal Recht”.

He is a regular contributor to De Juristenkrant.

 

 • S. Renette “Het verhoor door een sociaal inspecteur” Arbeidj. 2022, nrs. 1-34.
 • Vermeulen en S. Renette, “Wetgeving op een drafje, rechtsbescherming op drift? Over de nieuwe bevoegdheden van de sociale inspectie”, Juristenkrant 2022, afl. 451, 10.
 • A. Maes en S. Renette “Schrijf het ziektebriefje af” vrije tribune in De Standaard 30 september 2021.
 • L. Vermeulen en S. Renette, “Kan werkgever vaccinatie verplichten?”, Juristenkrant 2021, afl. 427, 12-13.
 • F. Paredis en S. Renette “De nietigheid van een cao en de onwettelijkheid van een koninklijk besluit: twee verschillende zaken”’, Limb. Rechtsl. 2020, 239-243.
 • S. Renette, L. Vermeulen, “Drugs op het werk, werk aan de winkel”, Juristenkrant, afl. 419.
 • A. Maes, S. Renette , “Doktersbriefjes tijdens en na corona: beter afschaffen”, Juristenkrant, afl. 406, pag .10.
 • S. Renette, Vermeulen, L., “Ethisch veganisme doet wel een vlieg kwaad”, Juristenkrant 2020, afl. 402, 13
 • S. Renette en P-J Desmit, Capita selecta uit het arbeidsrecht voor het notariaat, Gent, Larcier, 2019, 51 p.
 • S. Renette en L. Vermeulen, “Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd” (Johan Cruijff). Geen redelijke verantwoording voor uitzonderingsbehandeling RSZ bij voetbalclubs, Juristenkrant 2018, nr. 374, p.13.
 • S. Renette “De kater van 22quater: de RSZ rekent zijn kosten door”, Juristenkrant 2017, afl. 352, 10.
 • S. Renette en H. Van Rompaey, De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ. Rechten van RSZ, werkgevers, werknemers en derden, Brussel, Larcier, 2017, 253 p.
 • S. Renette en K. Kuppens, “Het invorderen van socialezekerheidsbijdragen na een minnelijk akkoord: wettig maar ook wenselijk?”, noot onder arbh. Antwerpen (afd. Hasselt) 10 juni 2016, Limb. Rechtsl. 2017, 110-124.
 • S. Renette, “Arbeidsongevallen in de bouwsector”, Themanummer Organisatie van de bouwwerf-sociaalrechtelijke aspecten, T.B.O., 2015, 368-374.
 • S. Renette en M. Nagels, “Voorbij het onderscheid tussen arbeiders en bedienden: de gevolgen van een rechterlijke kwalificatie”, Or. 2011, 162-171.
 • S. Renette, “Arbeidsongevallen in X. Modellen voor het bedrijfsleven”, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, losbl. 9 delen.
 • S. Renette, “Het overlijden van de werknemer doet het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding niet teniet”, noot onder arbeidshof Hasselt 12 januari 2010, Limb. Rechtsl. 2010, 128-130.
 • S. Renette, “Het bewijs van de plotse gebeurtenis: de arbeidsongevalsaangifte en de eigen verklaring van het slachtoffer”, noot onder arbeidshof Hasselt 19 januari 2009, Limb. Rechtsl. 2009, 129.
 • S. Renette, “De mogelijkheid voor een rechtspersoon om zelf een lasthebber ad hoc aan te stellen”, noot onder correctionele rechtbank Hasselt (sociaal strafrechtelijke kamer) 15 februari 2008, Limb. Rechtsl. 2009, 205.
 • S. Renette, “De toekenning van kinderbijslag na een echtscheiding op basis van onderlinge toestemming”, noot onder arbeidsrechtbank Hasselt 6 maart 2008, Limb. Rechtsl. 2008, 229 e.v.
 • S. Renette en J. Put, “Knelpunten bij de invordering van socialezekerheidsbijdragen voor werknemers. Toepasselijkheid Wet Motivering Bestuurshandelingen – Bijdrageopslagen – (On)macht van de arbeidsrechter”, T.S.R. 2007, 127-158.
 • S. Renette, noot onder arbeidshof Hasselt 15 november 2005, Limb. Rechtsl. 2007, 315.
 • S. Renette, “Sociaal procesrecht” in J. Put, Praktijkboek sociale zekerheid 2007, Kluwer 27-36.
 • D. De Bot en S. Renette, “Employee where are thou”, Privacy en Informatie 2006, 210-214.
 • S. Renette, “Onderwerping van publieke mandatarissen, nu eindelijk geregeld?”, T.v.W. 2005, 339-340.
 • J. Put, D. Simoens, S. Renette, K. Deweerdt, A. Nayer, J-C. Bodson, B. Smeesters, O. Moreno, O. Langlet,  Onderzoek van de rechtspraak over het recht op maatschappelijke integratie van het jaar 2003, Brussel, POD Maatschappelijke integratie, 2005, 226 p.
 • S. Renette en D. De Bot, “Het gebruik van geolokalisatiesystemen in het kader van een arbeidsovereenkomst”, Or. 2005, 205-217.
 • S. Renette en K. Devos, “Strafbare feiten als grondslag voor een ontslag om dringende reden”, Or. 2004, 87-94.
 • Uyttenhove, S. Renette, E. Lenaerts, Feitelijke scheiding, echtscheiding en sociale zekerheid, Brugge, die Keure, 2004, 383 p. 7.
 • S. Renette, I. Van Der Straete, J. Put, “Gezinsbijslag in bijzondere gezinssituaties” in J. Put en D. Simoens (eds.) Themisschool voor postacademische vorming, Brugge, die Keure 2004-05, 31-54.
 • J. Put en S. Renette, “Het toepassingsgebied van de RSZ-Wet en bijdrageregeling in de rechtspraak van het Arbitragehof” in R. Janvier , A. Van Regenmortel, V. Vervliet Veerle (eds.) Het Arbitragehof en de sociale zekerheid, Brugge, die Keure 2003, 43-90.
 • Uyttenhove en S. Renette, De onfortuinlijke brandweerman. Bedenkingen omtrent het gezagsbegrip en de normale beroepsuitoefening als plotse gebeurtenis bij een arbeidsongeval, T. Verz, Kluwer, 2003, 9-27.
 • J. Van Langendonck en S. Renette, “Schijnzelfstandigheid: problemen en oplossingen met de advocaat”, in J. Van Langendonck, D. Simoens en J. Put (eds.) Themisschool voor postacademische vorming, Brugge, die Keure, 2001-02, 45-64.
 • S. Renette en P. Carlier, “Ontslag om dringende reden: overzicht van de rechtspraak van de arbeidsrechtbanken te Hasselt en Tongeren en van het arbeidshof te Antwerpen (afdeling Hasselt) in de periode 1995-2000”, Limb. Rechtsl. 2002, 3-54.
 • G. Loosveldt, S. Renette en B. Van Buggenhout, Alternatief met nieuwe vragen: het persoonlijk assistentiebudget voor gehandicapten, Soc. Kron. 2001, 341-348.
 • S. Renette en J. Put, Het ontslag om dringende reden van een contractueel aangeworven gemeentepersoneelslid, noot onder arbeidsrechtbank Hasselt 26 oktober 2001, T.Gem. 2001, 255-262.
 • S. Renette, Heeft de advocatuur haar Bosman-arrest?, noot onder arbeidsrechtbank Brussel 8 december 2000, A.J.T. 2000-01, 653-661.
 • S. Renette, De bevoegdheid van het paritair comité, noot onder arbeidsrechtbank Hasselt 16 december 1998, Limb. Rechtsl. 1999, 186 189.
 • S. Renette, Procedure in H. Schamp, J. Huys, B. Lietaert, J. Put, S. Renette en A. Uyttenhove, Arbeidsongevallen privésector, 2 vol., losbl., Mechelen, Kluwer, 5/1 – 5.7/2.