Rob Valkeneers

lawyer

Mr. Valkeneers has been a lawyer at the Bar of Limburg since 2002 with a focus on social, public and private law. He was also for a long time a lecturer at Syntra PXL (a.o. in the training for real estate agents and project developers).

He worked from 2008 to 2011 as a FWO-researcher (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) for the UA under the supervision of the department of Prof. Dr. Ria Janvier (‘The principles of good governance and their repercussions in contractual labor relations in the public sector’).

Mr. Valkeneers received his law degree from KU Leuven in 2022.
Afterwards, he studied Social Law at the VUB (Manama).

 

  • ‘Mag het Hof van Cassatie opnieuw ademhalen? Het recht op een eerlijk (cassatie)proces na het Straatsburgse arrest Manzano Diaz’, Limb. Rechtsl. 2021, 3, 181-200
  • ‘Adam ubi es?: het horen van een contractueel personeelslid in de private en publieke sector ‘ , Limb. Rechtsl. 2019, 2, 84-95 (deel 1) en Limb. Rechtsl. 2019, 3, 183-209 (deel 2).
  • Roma locuta, sed causa non finita’: de Formele Motiveringswet en de beginselen van behoorlijk bestuur (dan toch) wel van toepassing op arbeidsovereenkomsten in de publieke sector?4, noot onder Cass. 12 oktober 2015, Sociaalrechtelijke Kronieken 2016/9, 355-366
  • ‘Zijn de beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing op arbeidscontracten in de publieke sector?’, TSR 2014/3, 309-367
  • ‘Een nieuw, maar toch vertrouwd geluid bij cassatie? Belangenafweging en de contra legem werking van algemene rechtsbeginselen’, noot onder Cass. 1 maart 2010, Publiekrechtelijke Kronieken 2011/1, 78-81

 

Mr. Valkeneers is also co-author of a newly published book on the 10-year liability in the construction industry (De 10-jarige aansprakelijkheid in de bouwwereld, Story Publishers, 2022, 212 p.)