Ludo Vermeulen

lawyer - managing partner Westerlo

Mr. Vermeulen is the senior partner of the office. He started on his own in Westerlo in 1976 and has over 46 years of experience in the field of labour and social security law. His experience does not only stem from being an attorney, he also teaches seminars on social law and is a guest lecturer in the master years and the postgraduate study on Pension law at the law faculty of the Catholic University of Leuven. An important part of his time goes to advising clients and negotiating. He regularly publishes on issues of social law.

 Mr. Vermeulen is also a substitute judge at the labour tribunal Antwerp, section Turnhout. He’s also a member of the Association for Labour Law Antwerp.

 In the academic year of 2006-2007, he graduated with honours from the postgraduate study on Pension law at the Catholic University of Leuven.

 Early 2010, he founded BePla, the Belgian Pension Lawyers Association (www.bepla.be) together with several other experts in the field. His main intention here was to raise more awareness for the importance of the legal aspects concerning supplementary pensions and other similar benefits. Policymakers also rely on the expertise of the BePLA-lawyers. 

He is a regular contributor to De Juristenkrant.

Along with professors W. van Eeckhoutte, O. Vanachter, J. Peeters and I. De Wilde, he is a member of the editorial board of the Library Social Law (“Bibliotheek Sociaal Recht”), a series of books form Uitgeverij Larcier.

The VUB awarded mr. Vermeulen with the title of Law and Criminology VUB Fellow on April 27, 2021. The VUB Fellowship is based on a shared moral commitment in which the Fellow and the University will work together to the best of their ability for the duration of the Fellowship. As a Fellow, Mr. Vermeulen will dedicate himself to education, research, internationalization and the innovation and valorisation at the VUB. You can read more about the fellowship and the fellows here.

 

 • L. Vermeulen, “Gezinsverantwoordelijkheden: een oeverloos begrip?”, Juristenkrant 2023, nr. 463, p. 12.
 • Vermeulen en S. Renette, “Wetgeving op een drafje, rechtsbescherming op drift? Over de nieuwe bevoegdheden van de sociale inspectie”, Juristenkrant 2022, afl. 451, 10.
 • Vermeulen, “Over (te) oude verzekeringsagenten”, noot onder Antwerpen 30 september 2021, RW 2022-23, 583-587.
 • L. Vermeulen en S. Renette, “Kan werkgever vaccinatie verplichten?”, Juristenkrant 2021, afl. 427, 12-13.
 • L. Vermeulen, Discriminatie in arbeidsrelaties 2.0Gelijke monniken, gelijke kappen, Antwerpen, Intersentia, 2020, 314 p.
 • S. Renette en L. Vermeulen, “Ethisch veganisme doet wel een vlieg kwaad”, Juristenkrant 2020, afl. 402, 13.
 • L. Vermeulen, “Loonschalen op basis van ervaring op losse schroeven”, Juristenkrant 2019, afl.391, p.12-13.
 • L. Vermeulen, “Ontslag na ziekteperiodes – discriminatie”, noot onder Arbh. Antwerpen 6 juni 2017, JTT 2018, 458.
 • L. Vermeulen en S. Renette, “‘Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgeleg’ (Johan Cruijff). Geen redelijke verantwoording voor uitzonderingsbehandeling RSZ bij voetbalclubs” Juristenkrant 2018, nr. 374, p.13.
 • L. Vermeulen, “Grondrechten en het toepassingsgebied en de bijdrageregeling van de sociale zekerheid”, in A. Van Regenmortel en H. Verschueren (eds.), Grondrechten en sociale zekerheid, Brugge, die Keure, 2016, p. 37-93.
 • L. Vermeulen, “Toepassingsgebied en bijdrageregeling sociale zekerheid voor werknemers”, in J. Put en Y. Stevens (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, die Keure, 2016, p. 83 – 180.
 • “Een absoluut nietige opzeg die toch uitwerking heeft?”, noot onder Arbh. Brussel 3 september 2014, JTT 2015, 390.
 • Discriminatie in arbeidsrelaties, in de reeks CABG, Gent, Larcier, 2015, 142 p.
 • L. Vermeulen en E. Van Grunderbeek, “Solidariteitsbijdrage wegens niet-aangifte tewerkstelling”,  NjW 2013, afl. 291, 822-834.
 • L. Vermeulen, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de pensioentoezegging”, in J. Van Gysegem (ed.), De wet aanvullende pensioenen is 10 jaar oud, Mechelen, Kluwer, 2014, p. 43 – 80.
 • D. Heylen, L. Vermeulen en I. Verreyt, De beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder het eenheidsstatuut, Antwerpen, Intersentia, 2014, 184 p.
 • L. Vermeulen en D. Heylen, “Eenheidsstatuut: rechtsonzekerheid en desinformatie”, Juristenkrant 2014, afl. 283, 13.
 • “Strijd tegen sociale fraude voedt rechtsonzekerheid”, Juristenkrant, 2013, nr. 270, p. 11.
 • L. Vermeulen en J. Van Gysegem , “De split van het (aanvullend) pensioen: waarom en hoe?”, Oriëntatie 2012, p. 194-208.
 • “Over het ‘non bis in idem’-principe”, noot bij Cass. 25 mei 2011, RW 2011-12, 1673-1679.
 • “Wie betaalt rekening voor ongrondwettig onderscheid arbeider-bediende?”, Juristenkrant 2011, afl. 233, p. 11.
 • “Toepassingsgebied en bijdrageregeling werknemers: wetgeving en rechtspraak”, in J. Put en V . Verdeyen (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2006-2011, Brugge, die Keure, 2011, p. 85-173.
 • “Een schijngevecht rond schijnzelfstandigheid”, RW 2010-11, p. 1202-1213.
 • “Lonen volgens ervaring i.p.v. leeftijd in sectorale loonschalen. Opgeruimd staat netjes?”, JTT 2010, p. 401-406.
 • “Pensioenen en aanvullende pensioenen”, in D. Heylen, I. Verbeeck, L. Vermeulen, I. Verreyt en V. Vervliet (ed.), Socialezekerheidsrecht toegepast, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, p. 243–304.
 • “Crisispremie: wetgever levert onzorgvuldig haastwerk”, Juristenkrant 2010, afl. 202, p. 12.
 • D. Heylen, I. Verbeeck, L. Vermeulen, I. Verreyt en V. Vervliet, Recht toegepast – socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, eerste editie, 318 p.
 • “De Arbeidsrelatieswet en de sociale zekerheid”, Themiscahier nr. 45, 2007-2008, Brugge, die Keure, 2007, p. 73-97.