Nieuwsbrief 2023 – 04

1 Rechtspraak – inhoudingsplicht: RSZ teruggefloten Voorzitter arbeidsrechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 16 maart 2023 De kortgedingrechter houdt zich niet in: de publicatie op de website (www.checkinhoudingsplicht.be) als RSZ-schuldenaar kan enkel voor zover de sociale schuld vaststaand en opeisbaar is. De RSZ wordt onder verbeurte van een dwangsom verplicht tot de verwijdering ervan over te gaan. […]