Arbeidsorganisatie

Arbeidsorganisatie

Wie personeel tewerkstelt, moet zich aan tal van regels houden.

U moet de arbeidsduur, de rusttijden, de dagen van onderbreking van de arbeid (zondagen, feestdagen, vakantiedagen) respecteren. U moet waken over het welzijn van uw werknemers. Wordt er gepest? Wordt het alcoholverbod gerespecteerd? Werken uw werknemers in een veilige omgeving? U doet beroep op uitzendkrachten of wenst net activiteiten te outsourcen. Daarnaast moet u nog een up-to-date arbeidsreglement hebben dat liefst meer is dan een verplicht document.

De regels m.b.t. de organisatie van werk zijn zeer talrijk en verschillen naargelang de sector waarin u actief bent, naargelang u vrouwen en/of jeugdige werknemers tewerkstelt, enz.

Wij helpen u om een arbeidstijdregeling uit te werken die afgestemd is op de noden van uw onderneming. Daarnaast begeleiden wij u bij het ter beschikking stellen van personeel. Ook voor het uitwerken van uw welzijnsbeleid of het opstellen van een arbeidsreglement op maat van uw onderneming kunt u op onze bijstand regelen.

Heb je een andere vraag? Neem gerust contact op.

Westerlo

Hasselt