Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

Ongeveer 170.000 arbeidsongevallen per jaar in België, één dodelijk arbeidsongeval om de twee dagen.

Is een van uw werknemers het slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval? Ook indien u correct verzekerd bent, zijn uw strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid als werkgever mogelijk in het gedrang: hoge geldboetes, enorme schadeclaims en zelfs gevangenisstraffen… Wij behartigen uw belangen vanaf het ogenblik van het ongeval: tijdens de ondervraging door de politie, bij het opstellen en opvolgen van het verplichte omstandig verslag, in de contacten met de inspectie en desgevallend bij de strafrechtelijke of administratieve procedure.

Bent u zelf het slachtoffer van een arbeids(-weg)ongeval, dan komt het er op aan dat u de correcte vergoedingen ontvangt. Wij adviseren u bij discussies met de arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor Arbeidsongevallen, zowel over de al dan niet aanvaarding van het ongeval als over de bepaling van de tijdelijke en blijvende medische gevolgen en de vergoedingen die daaruit voortvloeien.

Wij voeren voor u de nodige procedures voor de arbeidsrechtbank. Ook voor de afhandeling van de schaderegeling in gemeen recht t.a.v. de aansprakelijke derde voor het ongeval, kunt u op onze gespecialiseerde bijstand rekenen.

Heb je een andere vraag? Neem gerust contact op.

Westerlo

Hasselt