Expertise

Als werkgever krijgt u vroeg of laat een sociaal inspecteur over de vloer. Aangekondigd of onaangekondigd. Wij staan u dan met raad en daad bij....
Jarenlange ervaring leert ons dat we een werkgever pas goed kunnen adviseren wanneer we op de hoogte zijn van alle gegevens m.b.t. het personeelsbeleid en...
Zowel werknemers als werkgevers willen puik werk en goede resultaten beloond zien. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn anderzijds de beste opties om de voordelen...
Correcte overeenkomsten voorkomen veel problemen. Het belang van heldere afspraken kan niet worden overschat. Is het concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst geldig? Zijn uw bedrijfsgeheimen goed...
Bij een geschil met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) kan u maar beter goed voorbereid zijn. Vaak is de inzet immers hoog, vermits de...
Internet, Facebook, Twitter, e-mail, autovolgsystemen, … De nieuwe media en technologieën zijn al lang doorgedrongen tot de werkvloer. In welke mate is het gebruik van...
Vakbondsafvaardiging, comité preventie en bescherming, ondernemingsraad. Zij hebben elk hun eigen bevoegdheden. Een correcte omgang met de regels is belangrijk voor de goede gang van...
Ongeveer 170.000 arbeidsongevallen per jaar in België, één dodelijk arbeidsongeval om de twee dagen. Is een van uw werknemers het slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval?...
Wie personeel tewerkstelt, moet zich aan tal van regels houden. U moet de arbeidsduur, de rusttijden, de dagen van onderbreking van de arbeid (zondagen, feestdagen,...
De bedrijfswereld evolueert zeer snel. Fusies, overnames, herstructureringen. Alle hebben ze impact op het personeel. Bij een overname moet u het personeel wellicht met rechten...
Dagelijks behandelen wij ontslagdossiers. Welke opzegtermijn moet worden gerespecteerd of welke opzegvergoeding moet worden betaald? Zijn de formaliteiten van de opzeg gerespecteerd? En hoe zit...

Westerlo

Hasselt