Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Mechelen

T+ 32 15 69 02 02

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Peter Van Rompaey (
advocaat
)

Mr. Van Rompaey behaalde zijn diploma licentiaat in de rechten aan de K.U. Leuven in 1982. Hij maakt sindsdien deel uit van de Orde van advocaten te Turnhout. Van 2004 tot 2009 was hij tevens lid van de Raad van de Orde. 

 

In zijn praktijk deed Mr. Van Rompaey ervaring op in een diversiteit van rechtsgebieden. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht en het strafrecht. Tot zijn specifieke werkterrein behoren eveneens betwistingen aangaande aansprakelijkheid en schadeloosstelling, ziekteverzekering en arbeidsongevallen.

 

Sinds 14 januari 2016 is Mr. van Rompaey houder van het Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.  Op grond hiervan is hij bevoegd namens cliënten in strafzaken, inclusief betreffende de daarin gestelde burgerlijke vorderingen, cassatieberoep in te stellen, memories en stukken in te dienen en voor het Hof van Cassatie te pleiten.

 

Mr. Van Rompaey is tevens plaatsvervangend vrederechter van het kanton Mol.

Peter Van Rompaey